Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia: Konkurs na stanowisko kierownik ds. wodociągów i kanalizacji

 

Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach

ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownik ds. wodociągów i kanalizacji

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby spełniające następujące warunki:

 

Wymagania niezbędne :

1.     Obywatelstwo polskie.

2.     Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3.     Wykształcenie wyższe techniczne.

4.     Co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym.

5.     Doświadczenie oraz cechy osobowe i umiejętności pozwalające na kierowanie zespołem ludzi.

6.     Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

Wymagania dodatkowe :

 1. Samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność.
 2. Biegła znajomość obsługi komputera : pakiet MS-Office (lub podobny), programy kosztorysujące (np.: Norma, Sykal), AutoCad, MS-Project.
 3. Odporność na stres i działanie pod presją czasu.
 4. Prawo jazdy kategorii B.

 

Dodatkowymi atutami będą :

 1. Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie inżynierii środowiska.
 2. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej  lub konstrukcyjno-budowlanej.
 3. Znajomość zagadnień związanych z wodociągami i kanalizacją.
 4. Wiedza z zakresu prawa pracy i zamówień publicznych.
 5. Znajomość języka obcego.

 

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV).
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 4. Kserokopie posiadanych świadectw pracy.           
 5. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 
 6. Oświadczenie kandydata o niekaralności.                                                                                                                                                                                                              

 

Wymaga się, aby dokumenty: list motywacyjny oraz CV były opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. w Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dn. 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (tj. w Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami).”

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach lub przesłać na adres: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki; w zaklejonej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem nadawcy i dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik ds. wodociągów i kanalizacji”

w terminie do dnia  10 lutego  2010 roku.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku dokumentów wysłanych pocztą lub kurierem, decyduje data faktycznego wpływu do Przedsiębiorstwa Komunalnego. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Komunalnego http://www.bip.pk-wronki.cil.pl/ oraz na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego przy ul. Ratuszowej 3 we Wronkach. Oferty odrzucone zostaną zwrócone zainteresowanym na ich prośbę. Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunalnego pod nr tel.: + 48 67 2540 204 .

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia