Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi: archiwum: 2010: Budowa sieci wodociągowej do wsi Smolnica

Roboty budowlane „Budowa sieci wodociągowej do wsi Smolnica, gmina Wronki”

 

Ogłoszenie o zamówieniu
Zamawiający:

Nazwa:

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

REGON:

570524279

Miejscowość:

Wronki

Kod pocztowy:

64 - 510

Powiat:

szamotulski

Województwo:

wielkopolskie

Ulica, nr domu, nr lokalu:

Ratuszowa 3

WWW:

www.bip.pk-wronki.cil.pl

E-mail:

sekretariat@pk-wronki.pl

Numer kierunkowy:

67

Telefon:

254-02-04

Fax:

254-06-45

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:

Imię i nazwisko:

Maciej Pospieszny

tel. (67) 254 56 55 lub

+48 728 974 157, w godz. 8,00 – 15,00,    

e-mail: inwestycyjny@pk-wronki.pl

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

1)      Przedmiot zamówienia:

2)      Wykonanie sieci wodociągowej z uzbrojeniem i przyłączami z rur PVC 160, 110, - SDR 26 - PN 10 oraz przecisków sterowanych PE l80,125,110 - SDR l7 - PN 10. Długość w/w sieci wynosi ok. 5100 mb. W/w sieć wodociągowa będzie podłączona do stacji uzdatniania wody we Wronkach - wcinka do istniejącej sieci wodociągowej PVC 110 w ulicy Leśnej we Wronkach. Ciśnienie eksploatacyjne 3- 4 bar. Głównymi materiałami stosowanymi przy wykonaniu sieci wodociągowej z uzbrojeniem i przyłączami wg niniejszej specyfikacji są: a) Materiał do wykonania sieci wodociągowej: - rury PVC 160 PN 10 - SDR 26 - rury PVC 110 PN 10 - SDR 26 - rury PE 180, 125, 110 PN 10 - SDR 17 b) Materiał do wykonania przyłączy wodociągowych - rury PE 63, 40 - PE 100 PN 10. Roboty związane z wykonaniem będą wykonywane sprzętem mechanicznym oraz w rejonie uzbrojenia będą wykonywane ręcznie. Realizacja zadania ma być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej. Szczegółowy zakres zamówienia został przedstawiony w materiałach przetargowych dołączonych do SIWZ.

Dokumentacja projektowa jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego i zamieszczona w formie elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego:  www.bip.pk-wronki.cil.pl.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

-     45.23.21.50-8. roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

 

Informacje dodatkowe:

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 1/P/2010

 

Dokumenty:

- 1_Ogłoszenie o zamówieniu nr 71207-2010

- 2_CZESC_1_SIWZ,
- 2_CZESC_2_OPZ,
+ załączniki do OPZ,

       - 3_CZESC_3_Umowa.


UWAGA!

Aby pobrać wszelkie załączniki prosimy kliknąć łącze Pobierz SIWZ.

Po zarejestrowaniu się otrzymają Państwo hasło dostępu do plików z załącznkami - część Smolnica

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia