Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia: Wybór najkorzystniejszej oferty

 

71840-2010                                 Wronki, dnia 8 kwiecień 2010 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach reprezentowane informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na  „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki” - etap I zadanie III i XIV oraz etap II zadanie IV - rozbudowa i renowacja sieci kanalizacyjnej w mieście Wronki” wybrano ofertę 1/2010 złożoną przez Zakład Budowlano – Montażowy „NOWO –INSTAL - BUD” s.c. Paweł i Michał Świergiel ul. Półwiejska 23, 64 – 380 Nowy Tomyśl na kwotę 1173749,29 zł brutto, tj. 962089,58 zł netto.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przy zastosowaniu jedynego kryterium wyboru oferty - najniższa cena - wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę za wykonanie zamówienia. Najkorzystniejsza oferta otrzymała największą liczbę punktów.

Do oceny ofert zastosowano, jako jedyne, kryterium opisane wzorem: 

Pi (C) = (Cmin : Ci) x Max (C)

gdzie:

Pi (C)  ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";

Cminnajniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci – cena oferty „i”

Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

Na w/w postępowanie złożona została 1 oferta, z czego 0 ofert zostało odrzuconych,               a 1 oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu:

1)      oferta nr 1/2010:

a)      Wykonawca: Zakład Budowlano – Montażowy „NOWO – INSTAL - BUD” s.c. Paweł i Michał Świergiel ul. Półwiejska 23, 64 – 380 Nowy Tomyśl.

b)      Cena oferty w zł brutto: 1173749,29 zł

c)      Liczba uzyskanych punktów: = 100 pkt.

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia