Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi: archiwum: 2010: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Wronki, dnia 08.06.2010 r.

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 71207-2010

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach reprezentowane informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na  „Budowę sieci wodociągowej z przyłączami do Wsi Smolnica - obręb Obelzanki - gmina Wronki”.

 

wybrano ofertę 2 złożoną przez DANKAR Usługi Budowlane Wod. – Kan. i C.O. Kosztorysowanie Danuta Pyssa Nienawiszcz 23, 64-610 Rogoźno

na kwotę 461 498,50 zł brutto, tj. 378 27,46 zł netto.

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przy zastosowaniu jedynego kryterium wyboru oferty - najniższa cena - wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę za wykonanie zamówienia. Najkorzystniejsza oferta otrzymała największą liczbę punktów.

Do oceny ofert zastosowano, jako jedyne, kryterium opisane wzorem:

 

Pi (C) = (Cmin : Ci) x Max (C)

gdzie:

Pi (C)  – ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci – cena oferty „i”

Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

 

Na w/w postępowanie złożonych zostało 5 ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w zł (brutto)

Liczba uzyskanych punktów

1

Transport Drogowy, Ślusarstwo, Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie  Dariusz Bromber             

ul. Dworcowa 40 b, 62 – 045 Pniewy

548 307,22

84,17

2

DANKAR Usługi Budowlane  Wod. – Kan. i C.O.

Kosztorysowanie Danuta Pyssa

Nienawiszcz 23, 64-610 Rogoźno

461 498,50

100,00

3

Zakład Ślusarsko – Instalatorski Wod. Kan. C.O. i Gaz

Roboty Ziemne Marian Walkowiak

ul. Spokojna 17, 62 – 045 Pniewy

542 808,83

85,02

4

Przedsiębiorstwo „PEK – MEL”

Witold Czapla Krzysztof Cichorek s.j.        

ul. Armii Poznań 27, 64 – 600 Oborniki

536 724,97

 

85,98

 

5

ELPRO – EKO Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe

Ryszard i Michał Maćkowiak s.j.              

Os. Rusa 111, 61 – 249 Poznań

609 756,56

 

 

 

Oferta została wykluczona z postępowania

 

 

Z czego 1 oferta została odrzucona, a 4 oferty spełniały warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 i art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający odrzuci ofertę nr 5 Wykonawcy, który w wyznaczonym terminie nie zgodził się na przedłużenie terminu związania ofertą, tj. do dnia 21.07.2010r.

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia