Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi: archiwum: 2010: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (oczyszczalnia ścieków)

   

Wronki, dnia 06.12.2010r.

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010r.) Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach reprezentowane przez Prezesa Zarządu mgr. Sławomira Pawlickiego informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na Os. Borek we Wronkach – kontrakt IV projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki””:

 

1.    Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4 złożoną przez ECOSERVICE Sp. z o.o., ul. Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra na kwotę 10.939.627,78 zł netto tj. 13.346.345,89 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przy zastosowaniu jedynego kryterium wyboru oferty - najniższa cena - wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę za wykonanie zamówienia. Najkorzystniejsza oferta otrzymała największą liczbę punktów.

Do oceny ofert zastosowano, jako jedyne, kryterium opisane wzorem:

Pi (C) = (Cmin / Ci) x 100,

gdzie:

Pi(C) - ilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";

C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci - cena oferty "i";

Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów: 100.

 

W ww. postępowaniu złożonych zostało 6 ofert:

 

  

Nr

oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena oferty w zł (netto)

Cena oferty w zł (brutto)

Liczba uzyskanych punktów

1

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A.,

ul. Dworska 1, 05-500 Piaseczno k/Warszawy

12 671 240,37

15 458 913,25

86,33

2

Konsorcjum:

-         Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „INFRA” Sp. z o.o., ul. Podmiejska 15c, 66-400 Gorzów Wielkopolski – Lider konsorcjum.

-         Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska „EKOKLAR” Sp. o.o. ul. Wapienna 36, 64-920 Piła

-         „ELEKTROMONT” Sp. o.o., ul. Walczaka 23d, 66-400 Gorzów Wlkp.

11 839 600,00

14 444 312,00

92,40

3

Przedsiębiorstwo Maciej i Wiesław Gramowscy ATA – TECHNIK Sp. Jawna, Os. Cechowe 31,  64-840 Budzyń

11 172 000,00

13 629 840,00

97,92

4

ECOSERVICE Sp. z o.o., ul. Głowackiego 9,

65-301 Zielona Góra

10 939 627,78

13 346 345,89

100

5

P.T.H.U Hydro-Marko Maria Pluta, ul. Wojska Polskiego 139, 63 – 200 Jarocin

10 100 000,00

12 322 000,00

Wykonawca wykluczony

6

Envirotech – Sp. z o.o. ul. Jana Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań

11 574 300,00

14 120 646,00

94,52

 

2.    W postępowaniu zostało złożonych 6 ofert:

 

Ø  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A., ul. Dworska 1, 05-500 Piaseczno k/Warszawy;

Ø  Konsorcjum w składzie:

-   Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „INFRA” Sp. z o.o.,

ul. Podmiejska 15c, 66-400 Gorzów Wielkopolski – Lider konsorcjum,

-   Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska „EKOKLAR” Sp. o.o.,

ul. Wapienna 36, 64-920 Piła,

-   „ELEKTROMONT” Sp. o.o., ul. Walczaka 23d, 66-400 Gorzów Wlkp;

Ø Przedsiębiorstwo Maciej i Wiesław Gramowscy ATA – TECHNIK Sp. Jawna,

Os. Cechowe 31,  64-840 Budzyń;

Ø ECOSERVICE Sp. z o.o., ul. Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra;

Ø P.T.H.U Hydro-Marko Maria Pluta, ul. Wojska Polskiego 139, 63 – 200 Jarocin;

Ø Envirotech Sp. z o.o., ul. Jana Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań.

 

3.    Z postępowania został wykluczony jeden Wykonawca: P.T.H.U. HYDRO-MARKO Maria Pluta, ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin, który złożył ofertę nr 5.

 

4.    Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z wytycznymi art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

5.    Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z informacją zawartą w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przepisami Działu VI ustawy Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej".

 

  

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia