Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi: archiwum: 2011: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Kanalizacja)

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

        Na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010r.) Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach reprezentowane przez Prezesa Zarządu mgr. Sławomira Pawlickiego informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki - przebudowa, rozbudowa i renowacja kanalizacji ściekowej w lewobrzeżnej części miasta Wronki oraz we wsi Nowa Wieś – etap I, II, III”:

 

1.    Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 złożoną przez WUPRINŻ S.A. ul. Straży Ludowej 35, 60 -465 Poznań na kwotę 17 908 388,72 netto tj. 22 027 318,12brutto.

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przy zastosowaniu jedynego kryterium wyboru oferty - najniższa cena - wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę za wykonanie zamówienia. Najkorzystniejsza oferta otrzymała największą liczbę punktów. Do oceny ofert zastosowano, jako jedyne, kryterium opisane wzorem: Pi (C) = (Cmin / Ci) x 100,

 

gdzie:

 

Pi(C) - ilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"

C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci - cena oferty "i"

Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów: 100.

 

W ww. postępowaniu złożonych zostało 4 oferty:

 

Nr

oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena oferty

w zł (netto)

Cena oferty

w zł (brutto)

Liczba uzyskanych punktów

1

Konsorcjum:

·          Lider „KWG” S.A. ul. Al. Wojska Polskiego 129,  70 – 490 Szczecin

·          Partner konsorcjum INFRA S. A. ul. Skórzewska 35, Wysogotowo                       k. Poznania, 62 – 081 Przeźmierowo

·          Partner konsorcjum PBG S.A. ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k. Poznania,               62 – 081 Przeźmierowo

23 997 696,00

29 517 166,08

74,62

2

Konsorcjum:

·          Lider Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LITZ” Sp. z o.o. ul. Nowina 38, 60 – 589 Poznań

·          Partner konsorcjum Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych „LITZ” Sp. z o.o. ul. Nowina 38,                               60 – 589 Poznań

·          Partner konsorcjum „SANIMET” Krzysztof Grzywacz ul. Kopalniana 10c,                    42 – 271 Częstochowa

23 558 047,21

28 976 398,07

76,02

3

WUPRINŻ S.A. ul. Straży Ludowej 35, 60 - 465 Poznań

17 908 388,72

22 027 318,12

100,00

4

Konsorcjum:

·          Lider Molewski Sp. z o.o. ul. Kaliska 11, 87 – 860 Chodecz

·          Partner konsorcjum PROFITECT Sp. z o.o. ul. Lutomierska 8,  98 – 100 Łask

·          Partner konsorcjum  Firma projektowo Budowlana PROTEK Zakład Instalacji Sanitarnych Piotr Kłosiński ul Fabryczna 1, 62 – 800 Kalisz

·          Partner konsorcjum Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDROBUD” Sp. z o.o. Kamienica 47, 62 – 530 Kazimierz Biskupi

22 762 991,54

27 998 479,59

78,67

 

 

 

2.    W postępowaniu zostały złożone 4 oferty:

 

a)     Konsorcjum:

·          Lider „KWG” S.A. ul. Al. Wojska Polskiego 129, 70 – 490 Szczecin

·         Partner konsorcjum INFRA S. A., ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k. Poznania, 62 – 081 Przeźmierowo

·          Partner konsorcjum PBG S.A. ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k. Poznania, 62 – 081 Przeźmierowo

b)     Konsorcjum:

·          Lider Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LITZ” Sp. z o.o.,

         ul. Nowina 38, 60 – 589 Poznań

·         Partner konsorcjum Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych „LITZ” Sp. z o.o., ul. Nowina 38, 60 – 589 Poznań

·          Partner konsorcjum „SANIMET” Krzysztof Grzywacz ul. Kopalniana 10c,

        42 – 271 Częstochowa

c)     WUPRINŻ S.A. ul. Straży Ludowej 35, 60 - 465 Poznań

d)     Konsorcjum: 

·          Lider Molewski Sp. z o.o., ul. Kaliska 11, 87 – 860 Chodecz

·          Partner konsorcjum PROFITECT Sp. z o.o., ul. Lutomierska 8,

        98 – 100 Łask

·          Partner konsorcjum  Firma projektowo Budowlana PROTEK Zakład Instalacji Sanitarnych Piotr Kłosiński, ul Fabryczna 1, 62 – 800 Kalisz

·         Partner konsorcjum Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDROBUD” Sp. z o.o., Kamienica 47, 62 – 530 Kazimierz Biskupi

 

4.    Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z wytycznymi art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

5.    Środki ochrony prawnej

        Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z informacją zawartą w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przepisami Działu VI ustawy Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej".

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759)

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia