Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi: archiwum: 2011: Zamówienia na kompleksową obsługę prawną JRP

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ STAŁEJ OBŁUGI PRAWNEJ JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT PN. „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY WRONKI”

 

 współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I: Gospodarka Wodno-Ściekowa, działanie 1.1.

 

 

1. Zamawiający

Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. we Wronkach z siedzibą przy ul. Ratuszowej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 1838660, posiadającą NIP 763-000-36-24, REGON 570524279, o kapitale zakładowy w wysokości 24 251 300 PLN.

Komórka odpowiedzialna:

Jednostka Realizująca Projekt

ul. Ratuszowa 3

64-510 Wronki

Telefon 67 254 56 56, faks 67 254 06 45, e-mail s.antczak@pk-wronki.pl

 

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. we Wronkach zaprasza do składania ofert  w postępowaniu o udzielenie zamówienia na kompleksową, stałą obsługę prawną Jednostki Realizującej Projekt w ramach realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki” dofinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Osi Priorytetowej I „Gospodarka wodno-ściekowa”, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

 

3. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie będzie wykonywane od dnia 1 września 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 

4. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej s.antczak@pk-wronki.pl podając w tytule korespondencji „Przetarg – obsługa prawna JRP w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki” lub drogą pocztową na adres Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Ratuszowa 3 64 – 510 Wronki podając w tytule korespondencji „Przetarg – obsługa prawna JRP w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki”.

 

Oferty należy przesyłać do dnia 24.08.2011r. do godziny 09:00

 

5. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami

Maciej Pospieszny tel.  67 254 02 04,

adres poczty elektronicznej m.pospieszny@pk-wronki.pl

 

6. Miejsce publikacji SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowania, sposobu złożenia oferty oraz inne informacje dotyczące postępowania zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na obsługę prawną Jednostki Realizującej Projekt, którą można pobrać ze strony internetowej oraz uzyskać pocztą elektroniczną po zwróceniu się z prośba do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. pod adres ul. Ratuszowa 3 64 – 510 Wronki nr tel. 67 254 5656.

Postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759).

Postępowanie jest prowadzone w oparciu Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. we Wronkach zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759).

 

 


Wronki, dnia 22.08.2011 r.

 

Zgodnie z rozdziałem III, paragrafem 7, punkt 7 Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronach zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010r.) Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach przedstawia wyjaśnienia na zapytanie Wykonawcy dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia na usługi stałej obsługi prawnej Jednostki Realizującej Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki”

 

 

PYTANIE: Czy Zamawiający jest skłonny obniżyć bardzo wygórowane warunki w zakresie
posiadania doświadczenia przez wykonawcę w zakresie wykonywania stałej obsługi prawnej, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert lub krótszym, co najmniej 4 Jednostek Realizujących Projekt, które wdrażały/wdrażają projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej (funduszy wspólnotowych), w tym co najmniej 3 realizujących projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przy czym przez stałą obsługę prawną rozumie się wykonywanie czynności stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia na rzecz Jednostki Realizującej Projekt, na podstawie umowy, przez okres co najmniej 6 miesięcy, do stałej obsługi prawnej 3 jednostek, w tym co najmniej 1 projekt z zakresu gospodarki wodno - ściekowej?

 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie przewiduje obniżenia ustalonych warunków. Wymagane warunki nie są wygórowane i w ocenie Zamawiającego gwarantują iż jeżeli chodzi o doradztwo usługa zostanie wykonana na odpowiednim poziomie.

 


drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
SIWZ na obsługę prawną JRP
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia