Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi: archiwum: 2011: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wronki, dnia 31 sierpień 2011 r.

 

Nr nadany sprawie przez Zamawiającego 6/JRP/2011

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PROWADZONEGO NA PODSTAWIE REGULAMINU UDZIELANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. WE WRONKACH ZAMÓWIEŃ NIEOBJĘTYCH USTAWĄ Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759) O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ STAŁEJ OBŁUGI PRAWNEJ JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT PN. „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY WRONKI”

 

 

wybrano ofertę złożoną przez

 

Kancelarię Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp.k.

ul. Mickiewicza 14 60 – 834 Poznań za cenę netto 3000 zł/ miesiąc.

 

 

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przy 
 zastosowaniu jedynego kryterium wyboru oferty - najniższa cena - wybrany Wykonawca  zaoferował najniższą cenę za wykonanie zamówienia. Najkorzystniejsza oferta otrzymała największą liczbę punktów.

Do oceny ofert zastosowano, jako jedyne, kryterium opisane wzorem:

 

Pi (C) =(Cmin/Ci) x 100,

 

gdzie:

 

Pi(C) - ilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"

C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci - cena oferty "i"

Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów: 100.

 

Na w/w postępowanie złożona została 1 oferta, z czego 0 ofert zostało odrzuconych, a 1 oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu:

 

1)     oferta nr 1/2010:

a)     Wykonawca: Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp.k. ul. Mickiewicza 14 60 – 834 Poznań

b)    Cena oferty w zł netto: 3000 zł/ miesiąc

c)     Liczba uzyskanych punktów: = 100 pkt.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia