Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi: archiwum: 2012: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zintegrowany System Informatyczny

   

Wronki, dnia 11.06.2012r.

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010r.) Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz relacyjnej bazy danych, wraz z serwerem”

 

wybrano ofertę złożoną przez:

Unisoft Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 8, 81 – 368 Gdynia,

Oddział Poznań, ul. Dobrogojskiego 9, 61 – 692 Poznań.

 

 Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zastosowano 3 kryteria wyboru: kryterium ceny, funkcjonalności oraz ceny obsługi powdrożeniowej, wraz z przypisanymi tym kryteriom wagami zgodnie z zapisami punktu XVII SIWZ. Punktacja przyznana za poszczególne kryteria oraz suma punktów przedstawia się następująco (oznaczenia kryteriów zgodnie z SIWZ):

 

 

 

 

 

 

Punktacja za poszczególne kryteria

OOf
Liczba punktów

Numer

oferty

Firma i adres

Cof

PF0ob

POPCof

PC
cena

PF0
funkcjonalność

POP
obsługa powdroż.

1.

Macrologic S.A.

ul. Kłopotowskiego 22

03-717 Warszawa

402 326,00 zł

480

1 476,00 zł

wykonawca wykluczony z postępowania

i oferta uznana za odrzuconą

2.

Junisoftex Sp. z o.o.

ul. Robotnicza 2

44-100 Gliwice

550 917,00 zł

519

3 690,00 zł

wykonawca wykluczony z postępowania

i oferta uznana za odrzuconą

3.

Unisoft Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 8

81 – 368 Gdynia

 

Oddział Poznań

ul. Dobrogojskiego 9

61-692 Poznań

177 482,85 zł

508

2 460,00 zł

100,00

97,88

100

99,58

 

 

Z powyższego 2 oferty zostały odrzucone, a 1 oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu. Najwyższą sumaryczną liczbę punktów (Oof)spośród ofert niepodlegających odrzuceniu uzyskała firma Unisoft Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 8, 81 – 368 Gdynia, Oddział Poznań, ul. Dobrogojskiego 9, 61-692 Poznań.

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia