Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi: archiwum: 2012: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy

Wronki, 18-06-2012r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010r. ze zm.) Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 8.122.852,68 zł. objętego dopłatami do oprocentowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonego na sfinansowanie wkładu własnego Projektu pn:„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki”

 

wybrano ofertę złożoną przez:

 

Bank Gospodarstwa Krajowego

Al. Jerozolimskie 7

00-955 Warszawa

 

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty

 

 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia kryterium oceny ofert stanowiła najniższa cena, przy czym do porównania i oceny ofert w powyższym kryterium zastosowano następujący wzór:

Wc = (Cn : Cb) x 100

 

gdzie:

Wc – wartość punktowa ceny

Cn – cena najniższej oferty

Cb – cena badanej oferty

 

Po zastosowaniu powyższego kryterium poszczególne oferty złożone w postępowaniu otrzymały następującą punktację:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena

Punktacja

1

NORDEA BANK POLSKA S.A.  Artium Towar Al. Jana Pawła II 25, 00 – 854 Warszawa

2 797 379,66 zł

89,23

2

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Oddział w Poznaniu Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

2 496 142,38 zł

100,00

3

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Centrum Korporacyjne w Poznaniu      ul. Dąbrowskiego 79a, 60 – 529 Poznań

2 758 679,80 zł

90,48

4

BANK POLSKI KASA OPIEKI S.A. Wielkopolskie Centrum Korporacyjne ul. Roosevelta 18, 60 – 829 Poznań

2 832 733,73 zł

88,12

5

GETIN NOBLE BANK S.A. ul. Domaniewskiego 39b  02 – 675 Warszawa

2 622 158,31 zł

wykonawca wykluczony z postępowania

i oferta uznana za odrzuconą

6

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. Regionalny Oddział Korespondencyjny w Poznaniu, Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyślu ul. Tysiąclecia, 64 – 300 Nowy Tomyśl

2 818 052,70 zł

88,57

7

BANK SPÓŁDZIELCZY WE WRONKACH ul. Poznańska  50, 64 – 510 Wronki

3 331 670,82 zł

74,96

 

           

W związku z powyższym najkorzystniejszą ofertę złożył:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Al. Jerozolimskie 7

00-955 Warszawa.

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia