Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi: archiwum: Ogłoszenie o zamówieniu - Renowacja kanalizacji na Os. Borek we Wronkach

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

 

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych pn.:

Renowacja kanalizacji na Os. Borek we Wronkach”

 

 

Termin składania ofert do dnia 17.06.2013r. do godz. 10:00.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia oraz zagadnień proceduralno – prawnych:

 

<!--[if !supportLists]-->·           <!--[endif]-->Sylweriusz Nowak, tel. 67 254 01 63;

<!--[if !supportLists]-->·           <!--[endif]-->Sylwia Antczak, tel. tel. 67 254 01 63.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 800 do 1500

 

Termin wykonania zamówienia: 31.08.2013r.

 

Postępowanie jest prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o. we Wronkach zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., nr 16, poz. 93  ze zm.).

 

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dostępnej do pobrania poniżej.

Również poniżej zamieszczamy do pobrania mapę z zakresem do wykonania.

 

===================================================================================

 

W dniu dzisiejszym (11.06.2013) w treści SIWZ wprowadza się zmiany w zakresie:

 

1) punktu VII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

JEST:

"b) na odcinku kanalizacji ok 180176 mb o średnicy 250 mm montaż rękawa,"

POWINNO BYĆ:

"b) na odcinku kanalizacji ok 176,00 mb o średnicy 250 mm montaż rękawa,"

 

2) punktu XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

JEST:

"6. Wadium wniesione w formie pieniężnej winno znajdować się na wskazanym rachunku Zamawiającego do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 14.06.2013 r. do godz. 10:00. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego (zaleca się wpłatę wadium najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień składania ofert z uwagi na operacje bankowe). Bankowy dowód wpłaty należy przedstawić w formie dołączonej do oferty kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem."

 

 

POWINNO BYĆ:

 

"6. Wadium wniesione w formie pieniężnej winno znajdować się na wskazanym rachunku Zamawiającego do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 17.06.2013 r. do godz. 10:00. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego (zaleca się wpłatę wadium najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień składania ofert z uwagi na operacje bankowe). Bankowy dowód wpłaty należy przedstawić w formie dołączonej do oferty kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem."

 

 

 

Zamieszczamy jednocześnie do pobrania poniżej ujednoliconą treść SIWZ, uwzględniającą powyższe zmiany.

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
SIWZ_Remont_Kanalizacji_Borek_Popr
Mapa_z_Zakresem_do_Wykonania
SIWZ_Remont_Kanalizacji_Borek
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia