Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi: archiwum: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont ulicy Rzecznej i Granicznej

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach reprezentowane przez Prezesa Zarządu Rafała Zimny informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty pn. „Remont ulicy Rzecznej i Granicznej we Wronkach” :

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 5 złożoną przez Zakład Drogowy Stanisław Łukaszyk ul. Łucznicza 21, 64-500 Szamotuły na kwotę 233119,96 netto, tj. 286737,55 brutto.

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przy zastosowaniu jedynego kryterium wyboru oferty – najniższa cena  - wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę za wykonanie zamówienia. Najkorzystniejsza oferta otrzymała największą liczbę punktów.  Do oceny oferty zastosowano jako jedyne, kryterium opisane wzorem: Pi(C) = (Cmin / Ci) x 100,

gdzie:

Pi(C) - ilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";

C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci - cena rozpatrywanej oferty "i";

Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów: 100.

 

W postępowaniu złożonych zostało 7 ofert.

Nr

oferty

Nazwa (firma)
 i adres Wykonawcy

Cena oferty

w zł (netto)

Cena oferty

w zł (brutto)

Liczba uzyskanych punktów

1

BaHECo ul. Sikorskiego 92,  64-980 Trzcianka

260706,81

320669,38

92,92

2

"USBUD" Marian Szudra Rozbitek 14, 64-420 Kwilcz

309079,31

380167,55

75,42

3

Firma VIABUD Jacek Gruszkiewicz Walkowice 87, 64-700 Czarnków

266485,04

327776,60

87,48

4

STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzeniewska 10, 05-800 Pruszków

262941,20

323417,68

88,66

5

Zakład Drogowy Stanisław Łukaszyk ul. Łucznicza 21, 64-500 Szamotuły

233119,96

286737,55

100,00

6

GRAEB Przedsiębiorstwo Drogowe ul. Strzelecka 18 G, 62-045 Pniewy

242252,60

297970,70

96,23

7

ASTA-BUD ul. Warsztatowa 21, 64-920 Piła

235705,56

289917,84

98,90

 

Żadna oferta nie została odrzucona.

Żaden wykonawca nie został wykluczony z postępowania.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia