Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi: archiwum: Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach zamieszcza do pobrania poniżej ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą:

 "Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Wronki ul. Myśliwska

oraz miejscowościach Szklarnia i Nowa Wieś".

Roboty realizowane będą w ramach projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I: Gospodarka Wodno-Ściekowa, działanie 1.1.

Ogłoszenie zostało przekazane w dniu 21.06.2013r. Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich celem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie zamieszczona na niniejszej stronie internetowej po opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ogłoszenie_wysłane_do_publikacji.

 ===================================================================

W dniu dzisiejszym (25.06.2013r.), po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Zamawiający zamieszcza do pobrania poniżej opublikowane ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane

2. Część I SIWZ: Instrukcja dla Wykonawców.

3. Część II SIWZ: Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Część III SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia.

5. Część IV SIWZ: Decyzje o pozwoleniu na budowę.

 

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający dokonał w dniu dzisiejszym (25.06.2013r.) zmiany ogłoszenia o zamówieniu w zakresie następujących punktów ogłoszenia:

a) III.2.3) Kwalifikacje techniczne,

b) VI.3) Informacje dodatkowe,

c) II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji - Rozpoczęcie,

d) IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

e) IV.3.7) Warunki otwarcia ofert.

Z powodu błędnie obliczonego podanego w ogłoszeniu o zamówieniu terminu składania ofert, Zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia 23.07.2013r. na dzień 02.08.2013r.

Wszystkie powyższe zmiany ogłoszenia o zamówieniu zostały przesłane w dniu dzisiejszym (25.06.2013r.) Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich celem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a szczegóły zmian dostępne są do pobrania poniżej w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do publikacji.

Opublikowana w dniu dzisiejszym Część I SIWZ: Instrukcja dla Wykonawców uwzględnia powyższe zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 

 

===================================================================

W dniu dzisiejszym (28.06.2013r.), po opublikowaniu ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Zamawiający zamieszcza do pobrania poniżej opublikowane ogłoszenie:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane

 ===================================================================

W dniu dzisiejszym (03.07.2013r.) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokument znajduje się do pobrania poniżej:

2013-07-03-Wyjasnienia_Tresci_SIWZ_01.pdf

 ===================================================================

W dniu dzisiejszym (11.07.2013r.) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wyjaśnienia wraz z powiązanymi dokumentami znajdują się do pobrania poniżej:

2013-07-11-Wyjasnienia_Tresci_SIWZ_02.pdf

2013-07-11-Specyfikacja_Agregaty.pdf

2013-07-11-Warunki_ENEA_PS-11.pdf

2013-07-11-Przedmiary_ATH.zip

 ===================================================================

Informujemy, że w związku ze stwierdzonym uszkodzeniem jednego z plików zawierających pomocniczy przedmiar w formacie .ATH (Nowa_Wies_Ekosystem_Zad.10.Przedmiar_Branza_Sanit.ath), zamieszczamy w dniu dzisiejszym (13.07.2013r.) do pobrania poprawną wersję tego pliku:

2013-07-13-Nowa_Wies_Ekosystem_Zad.10.Przedmiar_Branza_Sanit_POPR.zip

 ===================================================================

W dniu dzisiejszym (13.08.2013r.) Zamawiający zamieszcza zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym. Dokument dostępny jest do pobrania poniżej:

 2013-08-13-Zawiadomienie_Wybor_Oferty_Kanalizacja.pdf

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia