Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi: archiwum: Renowacja kanalizacji na os. Borek we Wronkach - wybór oferty

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach reprezentowane przez Prezesa Zarządu Rafała Zimny informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty pn. „Renowacja kanalizacji na Os. Borek we Wronkach” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 5 złożoną przez CONS CONTROL SYSTEM Marcin Kupiec ul. Przyleśna 3, 66 – 016 Czerwieńsk na kwotę  118 647,00 netto, tj.  145 935,81 brutto.

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przy zastosowaniu jedynego kryterium wyboru oferty – najniższa cena  - wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę za wykonanie zamówienia. Najkorzystniejsza oferta otrzymała największą liczbę punktów.  Do oceny oferty zastosowano jako jedyne, kryterium opisane wzorem: Pi(C) = (Cmin / Ci) x 100,

gdzie:

Pi(C) - ilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";

C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci - cena rozpatrywanej oferty "i";

Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów: 100.

 

W postępowaniu złożonych zostało 5 ofert.

 

Nr

oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

1

PHU „TECH – KAN” Grażyna Wojciechowska GAC 71 B, 55 – 200 Oława

2

P.H.U. „KASIL” ul. Jugosłowiańska 44c/10, 60 – 149 Poznań

4

PER AARSLEFF POLSKA Sp. z o.o. ul. Wiertnicza 131, 02 – 952 Warszawa

3

UNIMARK Sp. z o.o. ul. Niwy 38, 34 – 100 Wadowice

5

CONS CONTROL SYSTEM Marcin Kupiec ul. Przyleśna 3, 66 – 016 Czerwieńsk

 

Jedna oferta została odrzucona i wykluczona.

 

Szczegóły związane z wyborem w poniższym załączniku.

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Wybór oferty
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia