Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi: archiwum: Przetarg na dostawę wodomierzy wraz z urządzeniami do ich zdalnego odczytu oraz na usługę telekomunikacyjną zapewniającą łączność między tymi urządzeniami a platformą zarządzającą

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pod nazwą:

 

„Na dostawę wodomierzy wraz z urządzeniami do ich zdalnego odczytu oraz na usługę telekomunikacyjną zapewniającą łączność między tymi urządzeniami a platformą zarządzającą”

 

Termin składania ofert upływa dnia 16.09.2013r. o godz. 10:00.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna poniżej (Dokumenty do pobrania).

Informacji udziela: Sylweriusz Nowak, telefon: +48 67 254 01 63 wew. 178


W dniu 04.09.2013r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące prowadzonego postępowania przetargowego numer ogłoszenia 175317 – 2013 data zamieszczenia 02.09.2013r.:

<!--[if !supportLists]-->1.     <!--[endif]-->Jaki jest termin na dokonanie naprawy lub wymiany wodomierza? W SIWZ jest to 14 dni, a w Oświadczeniu (zał. nr 6) 15 dni.

<!--[if !supportLists]-->2.     <!--[endif]-->Jaki jest termin zwrotu kwoty stanowiącej 30% wysokości zabezpieczenia, jaką Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości?

Odpowiedź została zawarta w uaktualnionej SIWZ z dnia 06.09.2013r.

<!--[if !supportLists]-->1.       <!--[endif]-->zał. nr 6 do SIWZ str. 24

<!--[if !supportLists]-->2.       <!--[endif]-->punkt  XXII  zmieniono pkt.8, usunięto pkt. 9,10,11.

W dniu 04.09.2013r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące prowadzonego postępowania przetargowego numer ogłoszenia 175317 – 2013 data zamieszczenia 02.09.2013r.:

<!--[if !supportLists]-->1.     <!--[endif]-->Dopatrzyliśmy się w specyfikacji wodomierzy pozycji z błędami dot. długości L – nie ma takich w produkcji.

Odpowiedź została zawarta w uaktualnionej SIWZ z dnia 06.09.2013r.

<!--[if !supportLists]-->1.       <!--[endif]-->zał. nr 1 str. 16 oraz zał. nr 2 str. 18

Z powodu pomyłki pisarskiej podanej w SIWZ Zamawiający zmienia ilość urządzeń do zdalnego odczytu zał. nr 2 str. 18 z 921 szt. na 918 szt. ( ilości zgodnej z zał. nr 1 str. 16). Zmiana ilościowa została zawarta w uaktualnionej SIWZ z dnia 06.09.2013r.


W dniu 11.09.2013r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące prowadzonego postępowania przetargowego numer ogłoszenia 175317 – 2013 data zamieszczenia 02.09.2013r.:

1. Prośba o wyjaśnienie do: Załącznik nr 1 do SIWZ, punkt 2.b. 1 „zabezpieczenie przed naruszeniem karty SIM przez osoby trzecie w formie jej zablokowania po wygenerowaniu automatycznego alarmu i zgłoszeniu przez Zamawiającego”  Proszę o precyzyjne wyjaśnienie, kiedy ma nastąpić zablokowanie karty SIM?

Odpowiedź:

Zamawiający zgłasza do Wykonawcy fakt zarejestrowania alarmu zdjęcia obudowy (nakładki). Zamawiający ma obowiązek zablokowania karty SIM uniemożliwiające korzystanie z usług telekomunikacyjnych w czasie do 24h od zgłoszenia.

2. Prośba o wyjaśnienie do: Załącznik nr 1 do SIWZ, punkt 2.b. 5 „generowanie odczytów (zapamiętywanie stanu wodomierza na dany dzień miesiąca i przekazywanie tej informacji w innym terminie)”

Czy Zamawiający oczekuje rejestrację tylko liczników na dany dzień miesiąca czy rejestracji liczników każdego dnia miesiąca?

 Odpowiedź:

Tak w każdym dniu.

Czy urządzenia telemetryczne powinno rejestrować profil godzinowego poboru?

 Odpowiedź:

 Nie.

Jaka jest częstotliwość przekazu informacji z wodomierza do platformy zarządzającej?

 Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje rejestracji stanu licznika nie mniej niż 4 razy na dobę (co 6h). Zamawiający oczekuje przesyłania danych zebranych i zapamiętanych przez urządzenie z częstotliwością nie mniejszą niż 8 razy w miesiącu (co 96 h).

3. Prośba o wyjaśnienie do: Załącznik nr 1 do SIWZ, punkt 2.b. 10 „zapewniać łączność z platformą zarządzającą „i-licznik 24””

Czy platforma zarządzająca „i-licznik” posiada otwarty protokół komunikacyjny do nakładek telemetrycznych na wodomierze? Jeśli nie to czy zamawiający jest w stanie udostępnić specyfikację techniczną interfejsu platformy „i-licznik” w celu oceny możliwości implementacji oferowanego urządzenia telemetrycznego?

 Odpowiedź:

Platforma zarządzającą „i-licznik” posiada zamknięty protokół komunikacyjny .

Zamawiający nie jest w stanie udostępnić  specyfikację techniczną interfejsu „i-licznik”, szczegółowe informacje można uzyskać u producenta oprogramowania.

 

W dniu 13 września 2013r., Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ

Ze strony 12 rozdział XXI Warunki umowy usunięto zapis:

„W przypadku nie dokonania naprawy lub wymiany w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia niesprawności, Zamawiający dokona wymiany wadliwego wodomierza na koszt i ryzyko Wykonawcy”

i dodano zapis:

„ W przypadku nie dokonania naprawy lub wymiany w terminie 14 dni od daty przesłania przez Zamawiającego wodomierza lub urządzenia do wskazanego w umowie centrum serwisowego albo zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawcy możliwości odbioru wadliwego wodomierza lub urządzenia z siedziby Zamawiającego, Zamawiający dokona wymiany wadliwego wodomierza lub urządzenia do zdalnego odczytu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty przesłania wodomierza lub urządzeń do centrum serwisowego ponosi Wykonawca."

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
SIWZ_aktualizacja_06_09_2013
Treść ogłoszenia
SIWZ_dostawa_wodomierze_urządzenia_usługa_telekomunikacyjna_PK_Wronki_2013
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia