Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi: archiwum: Inżynier kontraktu dla rozszerzonego zakresu projektu

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach

 

ogłasza przetarg nieograniczony na usługę pod nazwą:

 

Inżynier kontraktu dla rozszerzonego zakresu projektu”.

 

Usługa realizowana będzie w ramach projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I: Gospodarka Wodno-Ściekowa, działanie 1.1.

 

Termin składania ofert upływa dnia 22.10.2013r. o godz. 10:00.

 

 

Ogłoszenie zostało przekazane w dniu 06.09.2013 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej celem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Numer nadany przez Zamawiającego 3/JRP/2013.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie zamieszczona na niniejszej stronie internetowej po opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ogłoszenie jest dostępne do pobrania poniżej:

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do publikacji

=========================================================================

Zamawiający informuje o dokonaniu w dniu dzisiejszym (06.09.2013r.) zmiany ogłoszenia o zamówieniu w zakresie następujących punktów ogłoszenia:

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym termin składania ofert zostaje zmieniony z dnia 16.10.2013r., godz. 10:00 na dzień 18.10.2013r., godz. 10:00.

Powyższa zmiana ogłoszenia o zamówieniu została przesłana w dniu dzisiejszym (06.09.2013r.) Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej celem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a szczegóły zmian dostępne są do pobrania poniżej w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do publikacji.

=========================================================================

W dniu dzisiejszym (11.09.2013), po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Zamawiający zamieszcza do pobrania poniżej specyfikację istotnych warunków zamówienia:

1. Część I: Instrukcja dla Wykonawców,

2. Część II: Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

3. Część III: Opis przedmiotu zamówienia.

 

Jednocześnie zamawiający informuje o wprowadzeniu zmian w ogłoszeniu o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przesłane w dniu dzisiejszym (11.09.2013r.) Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej celem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a szczegóły zmian dostępne są do pobrania poniżej w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do publikacji

=========================================================================

W dniu dzisiejszym (16.09.2013) zamawiający zamieszcza do pobrania opublikowane ogłoszenie o zamówieniu (zawierające zmianę dotyczącą terminu składania ofert przesłaną w dniu 06.09.2013r.) oraz opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przesłane w dniu 11.09.2013r.

Ogłoszenie o zamówieniu - wersja opublikowana (zawierające zmianę z dnia 06.09.2013r.)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - wersja opublikowana.

 

=========================================================================

W dniu dzisiejszym (30.09.2013r.) Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w odpowiedzi na zapytania Wykonawców, dostępne do pobrania poniżej:
2013-09-30-Wyjaśnienia_Tresci_SIWZ_01.pdf

Informujemy jednocześnie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w zakresie następujących punktów ogłoszenia:
a) III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa,
b) IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
c) IV.3.7) Warunki otwarcia ofert.

Powyższe zmiany ogłoszenia o zamówieniu zostały przesłane w dniu dzisiejszym (30.09.2013r.) Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej celem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a szczegóły zmian dostępne są poniżej w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia:
2013-09-30-Zmiana_Ogloszenia_Wyslana.pdf

W związku z powyższym termin składania ofert został zmieniony na dzień 22.10.2013r., godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2013r. o godzinie 10:15.

Informujemy również o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) w zakresie części I siwz: Instrukcji dla Wykonawców. Szczegóły zmian dostępne są do pobrania poniżej:

2013-09-30-Informacja_Zmiana_SIWZ.pdf

 

=========================================================================

W dniu dzisiejszym (03.10.2013) zamawiający zamieszcza do pobrania opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przesłane do publikacji w dniu 30.09.2013r.

2013-10-03-Zmiana_Ogloszenia_Opublikowana.pdf

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia