Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi 2014: 2014: Przetarg nieograniczony: Modernizacja głównej Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Wronki

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach ogłasza przetarg nieograniczony

prowadzony na podstawie Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o. we Wronkach zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia  2004 roku Prawo zamówień publicznych

 

oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz.93 ze zm.)

 na roboty budowlane pod nazwą:

 „Modernizacja głównej Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Wronki”.

 Roboty budowlane realizowane będą w ramach projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I: Gospodarka Wodno-Ściekowa, działanie 1.1.

Termin wykonania zamówienia: 30.11.2014 r.

Wysokość wadium: 100 000,00 zł. wg SIWZ

Miejsce i termin składania ofert upływa dnia 29.01.2014 r. o godz. 10:00. – siedziba Spółki

 UWAGA: Zmiana terminu składania ofert na dzień 03.02.2014r., godz. 10:00.

Osoba do kontaktu: Maciej Pospieszny – kierownik JRP

 tel.  +48 67 254 56 56, e-mail: m.pospieszny@pk-wronki.pl

 

Przetarg ten nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Ogłoszenie zostało przekazane w dniu 15.01.2014 r. Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich celem opublikowania w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

 Załączniki do pobrania (Pobierz SIWZ).

 

 (w tym edytowalna wersja załączników do oferty)

==========================================================================

W dniu dzisiejszym (21.01.2014r.) Zamawiający informuje o wprowadzeniu zmian do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zw. dalej "siwz") oraz ogłoszenia o zamówieniu.

Zmiany w siwz (w Instrukcji dla Wykonawców) zostały przedstawione w dokumencie do pobrania poniżej:

2014-01-21-Zmiana_SIWZ_01.pdf

Zamieszczamy poniżej do pobrania ujednoliconą treść Instrukcji dla Wykonawców, zawierającą wprowadzone zmiany:

2014-01-21-IdW_PO_Zmianach.pdf

Zmiany wprowadzone do ogłoszenia o zamówieniu zostały przedstawione w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przesłanym w dniu dzisiejszym (21.01.2014r.) do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dostępnym do pobrania poniżej:

2014-01-21-Zmiana_Ogloszenia_DUUE_Wyslana.pdf

==========================================================================

W dniu dzisiejszym (21.01.2014r.) Zamawiający zamieszcza do pobrania wyjaśnienia treści siwz w odpowiedzi na zapytania Wykonawców, dostępne do pobrania poniżej:

2014-01-21-Wyjasnienia_SIWZ_01.pdf

==========================================================================

1. W dniu dzisiejszym (24.01.2014r.) Zamawiający zamieszcza do pobrania wyjaśnienia treści siwz w odpowiedzi na zapytania Wykonawców, wraz ze związanymi z tymi wyjaśnieniami dokumentami, dostępne do pobrania poniżej:

a) Wyjaśnienia treści siwz:

2014-01-24-Wyjasnienia_SIWZ_02.pdf

b) Ujednolicona treść istotnych postanowień umowy, uwzględniająca zmiany wynikające z powyższych wyjaśnień treści siwz:

2014-01-24-Istotne_Postanowienia_Umowy_SUW_PO_Zmianach.pdf

c) Regulamin udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych:

2014-01-24-Regulamin_Udzielania_Zamowien.pdf


2. Informujemy jednocześnie o:
a) zmianie terminu składania ofert z dnia 29 stycznia 2014r. godz. 10:00 na dzień 03 lutego 2014r. godz. 10:00,
b) zmianie terminu otwarcia ofert z dnia 29 stycznia 2014r. godz. 10:15 na dzień 03 lutego 2014r. godz. 10:15.

W związku ze zmianą ww. terminów została wprowadzona zmiana do ogłoszenia o zamówieniu, przedstawiona w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przesłanym w dniu dzisiejszym (24.01.2014r.) do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dostępnym do pobrania poniżej:

2014-01-24-Zmiana_Ogloszenia_DUUE_Wyslana.pdf

Zmianie uległy również terminy podane w Instrukcji dla Wykonawców, stąd zamieszczamy do pobrania ujednoliconą treść, zawierającą powyższe zmiany terminów składania ofert oraz otwarcia ofert:

2014-01-24-IdW_PO_Zmianach_02.pdf

3. Zamieszczamy do pobrania orientacyjny schemat ideowy rurociągów na terenie stacji wodociągowej celem ułatwienia przygotowania oferty:

2014-01-24-Schemat_Orientacyjny_Rurociagi_SUW.pdf

==========================================================================

W dniu dzisiejszym (29.01.2014r.) Zamawiający zamieszcza do pobrania wyjaśnienia treści siwz w odpowiedzi na zapytania Wykonawców, wraz ze związanymi z tymi wyjaśnieniami dokumentami, dostępne do pobrania poniżej:

a) Wyjaśnienia treści siwz:

2014-01-29-Wyjasnienia_SIWZ_03.pdf

b) Ujednolicona treść istotnych postanowień umowy (Wzór umowy), uwzględniająca zmiany wynikające z powyższych wyjaśnień treści siwz oraz zmiany wcześniej wprowadzone:

2014-01-29-Istotne_Postanowienia_Umowy_SUW_PO_Zmianach_02.pdf

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia