Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi 2014: 2014: Wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków na Os. Ogrody we Wronkach

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach ogłasza przetarg nieograniczony,

prowadzony na podstawie Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny na roboty budowlane pod nazwą:

Wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków na Os. Ogrody we Wronkach

Roboty budowlane realizowane będą w ramach projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki”,  współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, priorytet I: Gospodarka Wodno-Ściekowa, działanie 1.1.

Termin wykonania zamówienia: 30.06.2014 r.

Termin składania ofert upływa dnia 18.03.2014 r. o godz. 10:00.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółki przy ul. Ratuszowej 3 we Wronkach.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.03.2014r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ratuszowej 3 we Wronkach, w sali konferencyjnej.

Osoba do kontaktu: Maciej Pospieszny, tel. +48 67 254 56 56, e-mail: m.pospieszny@pk-wronki.pl

Przetarg ten nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy „Prawo zamówień publicznych”

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest do pobrania poniżej:

1. Instrukcja dla Wykonawców

2. Projekt umowy

3.1. Projekt rozbiórki

3.2. Specyfikacje techniczne

3.3. Kosztorys ofertowy (pomocniczy)

3.4. Pozwolenie na rozbiórkę

4. Ogłoszenie wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

5. Regulamin udzielania zamówień.

===================================================================================

Zamieszczamy poniżej do pobrania zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia