Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi 2014: 2014: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach ogłasza przetarg nieograniczony,

prowadzony na podstawie "Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych" oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny na usługę pod nazwą:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę

Usługa realizowana będzie w ramach projektu pod nazwą:

"Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki – etap II”,
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
priorytet I: Gospodarka Wodno-Ściekowa, działanie 1.1

 

Termin wykonania zamówienia: 30.11.2015 r.

Termin składania ofert upływa dnia 11.07.2014 r. o godz. 10:00.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółki przy ul. Ratuszowej 3 we Wronkach.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.07.2014r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ratuszowej 3 we Wronkach, w sali konferencyjnej.

Osoba do kontaktu: Maciej Pospieszny, tel. +48 67 254 56 56, e-mail: m.pospieszny@pk-wronki.pl

Przetarg ten nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest do pobrania poniżej:

1. Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Instrukcja dla Wykonawców.

3. Wzór umowy.

4. Załączniki:

4.1. Plan zagospodarowania terenu oczyszczalni ścieków na Os. Borek,

4.2. Schemat technologiczny oczyszczalni ścieków na Os. Borek,

4.3. Mapa powykonawcza oczyszczalni ścieków na Os. Borek.

4.4. Koncepcja - oczyszczalnia ścieków/przepompownia Zamość.

5. Regulamin udzielania zamówień.

6. Załączniki do instrukcji dla Wykonawców - wersja edytowalna.

================================================================================

W dniu dzisiejszym (17.06.2014r.) Zamawiający zamieszcza do pobrania wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w odpowiedzi na zapytania Wykonawców, dostępne do pobrania poniżej wraz z powiązanymi dokumentami:

1. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

4. Decyzja o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego.

5. Decyzja przedłużająca możliwość wykorzystania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do 6 lat od dnia, w którym stała się ona ostateczna.

================================================================================

W dniu dzisiejszym (29.08.2014r.) Zamawiający zamieszcza do pobrania zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym. Dokument dostępny jest do pobrania poniżej:

2014-08-29-Zawiadomienie_Wybor_Oferty.pdf

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia