Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi 2014: 2014: Renowacja kanalizacji na terenie miasta Wronki

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach ogłasza przetarg nieograniczony,

prowadzony na podstawie "Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych" oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny na roboty budowlane pod nazwą:

Renowacja kanalizacji na terenie miasta Wronki

Roboty budowlane realizowane będą w ramach projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki”,  współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, priorytet I: Gospodarka Wodno-Ściekowa, działanie 1.1.

 

Termin wykonania zamówienia: 30.11.2014r.

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert i otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa dnia 23.06.2014r. o godz. 12:00.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółki przy ul. Ratuszowej 3 we Wronkach.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2014r. o godzinie 12:15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ratuszowej 3 we Wronkach, w sali konferencyjnej.

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Maciej Pospieszny, tel. +48 67 254 56 56, e-mail: m.pospieszny@pk-wronki.pl

Przetarg ten nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało wysłane w dniu 30.05.2014r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w celu wypełnienia zasady jawności.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest do pobrania poniżej:

1. Instrukcja dla Wykonawców.

2. Wzór umowy.

3.1. Opis techniczny.

3.2. Wykaz odcinków do renowacji.

3.3. Mapa poglądowa z podziałem na arkusze map.

3.4. Mapy z wskazaniem odcinków do renowacji.

3.5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ST-00: Wymagania ogólne.

3.6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ST-01: Renowacja kanałów.

4. Załączniki do Instrukcji dla Wykonawców w wersji edytowalnej.

5. Regulamin udzielania zamówień.

6. Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

================================================================================

W dniu dzisiejszym (06.06.2014r.) Zamawiający zamieszcza do pobrania informacje o zmianach ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dostępne do pobrania poniżej.

Zamieszczamy również do pobrania ujednoliconą treść zmienianych dokumentów, uwzględniającą wprowadzone zmiany.

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu wysłane do publikacji.

2. Informacje o zmianach ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Instrukcja dla Wykonawców - wersja ujednolicona.

5. Wzór umowy - wersja ujednolicona.

6. Specyfikacja techniczna ST-01: Renowacja kanałów - wersja ujednolicona.

================================================================================

W dniu dzisiejszym (12.06.2014r.) Zamawiający zamieszcza do pobrania wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz informacje o zmianach specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu, dostępne do pobrania poniżej.

Zamieszczamy również do pobrania ujednoliconą treść zmienianych dokumentów, uwzględniającą wprowadzone zmiany.

1. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z informacjami o zmianach w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Specyfikacja techniczna ST-01: Renowacja kanałów - wersja ujednolicona.

3. Opis techniczny - wersja ujednolicona.

4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu wysłane do publikacji.

Informujemy jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 23.06.2014r. do godziny 12:00 celem umożliwienia Wykonawcom wprowadzenia ewentualnych zmian w ofertach w wyniku udzielonych wyjaśnień. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2014r. o godzinie 12:15.

================================================================================

W dniu dzisiejszym (17.06.2014r.) Zamawiający zamieszcza do pobrania kolejne wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w odpowiedzi na zapytania Wykonawców, dostępne do pobrania poniżej.

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

================================================================================

W dniu dzisiejszym (02.07.2014r.) Zamawiający zamieszcza do pobrania poniżej zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia