Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi 2014: 2014: Wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach ogłasza przetarg nieograniczony, prowadzony na podstawie "Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych" oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny na roboty budowlane pod nazwą:

 

„Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta i gminy Wronki”

 

Termin wykonania zamówienia: 01.06.2015r.

 

Termin składania ofert upływa dnia 30.09.2014r. o godz. 10:00.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Spółki przy ul. Ratuszowej 3 we Wronkach.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2014r. o godzinie 10:15 w siedzibie

 

Zamawiającego przy ul. Ratuszowej 3 we Wronkach, w sali konferencyjnej.

Osoba do kontaktu: Maciej Pospieszny, tel. +48 67 254 56 56, e-mail: m.pospieszny@pk-wronki.pl

 

Przetarg ten nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

 

Wadium wynosi 9 900,00 zł i może być wnoszone w pieniądzu bądź innych formach określonych w Instrukcji dla Wykonawców.

 

Poniżej zamieszczamy do pobrania specyfikację istotnych warunków zamówienia:

 

1. Instrukcja dla Wykonawców

2. Wzór umowy

3.1. Dokumentacja projektowa

3.2. Specyfikacja techniczna ST

3.3. Opinie.Uzgodnienia-Wronki

3.4. Opinie.Uzgodnienia-Nowa_Wies

3.5. Kosztorysy

3.6. Dokumenty inne

3.7. Regulamin udzielania zamówień

3.8. Załączniki do Instrukcji dla Wykonawców - edytowalne.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu dzisiejszym (26.09.2014r.) Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w odpowiedzi na zapytania Wykonawców, dostępne do pobrania poniżej:

 

2014-09-26-Wyjasnienia_Tresci_SIWZ_01.pdf

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu dzisiejszym (17.10.2014r.) Zamawiający zamieszcza do pobrania zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym, dostępne do pobrania poniżej:

 

2014-10-17-Zawiadomienie_Wybor_Najkorzystniejszej_Oferty_WWW.pdf

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia