Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi 2015/2016: Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania podłączeń budynków do kanalizacji

 

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach ogłasza przetarg nieograniczony, prowadzony na podstawie "Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych" oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny na usługę pod nazwą:

 

"Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego oraz nadzór autorski"

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Termin wykonania zamówienia: 30.06.2015 r.

 

Termin składania ofert upływa dnia 11.02.2015 r. o godz. 10:00.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Spółki przy ul. Ratuszowej 3 we Wronkach.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.02.2015r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ratuszowej 3 we Wronkach, w sali konferencyjnej.

 

Osoba do kontaktu: Maciej Pospieszny, tel. +48 67 254 56 56, e-mail: m.pospieszny@pk-wronki.pl

 

Przetarg ten nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

 

Wadium wynosi 1000 zł i może być wnoszone w pieniądzu bądź innych formach określonych w Instrukcji dla Wykonawców.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane w dniu 30.01.2015r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest do pobrania poniżej:

 

1. Instrukcja dla Wykonawców

 

2. Wzór umowy.

 

3. Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu dzisiejszym (06.02.2015r.) zamieszczamy do pobrania wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w odpowiedzi na zapytania Wykonawców, wraz ze zmianą ogłoszenia o zamówieniu przesłaną do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

2015-02-06-Wyjasnienia_Tresci_SIWZ_01.pdf

 

2015-02-06-Zmiana_Ogloszenia_DUUE_Wyslana.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu dzisiejszym (09.03.2015r.) zamieszczamy do pobrania poniżej zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym:

 

2015-03-09-Zawiadomienie_Wybor_Oferty.pdf

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia