Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi 2015/2016: Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - Etap IIb

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach ogłasza przetarg nieograniczony, prowadzony na podstawie "Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych" oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny na roboty pod nazwą:

 

Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta i gminy Wronki – Etap IIb

 

Termin wykonania zamówienia: 15.04.2016 r.

 

Termin składania ofert upływa dnia 23.10.2015 r. o godz. 10:00.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Spółki przy ul. Ratuszowej 3 we Wronkach.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2015r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ratuszowej 3 we Wronkach, w sali konferencyjnej.

 

Osoba do kontaktu: Maciej Pospieszny, tel. +48 67 254 56 56.

 

Przetarg ten nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Wadium wynosi 3.000 zł i może być wnoszone w pieniądzu bądź innych formach określonych w Instrukcji dla Wykonawców.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest do pobrania poniżej:

 

1. Instrukcja dla Wykonawców

 

2. Wzór umowy

 

3. Załączniki edytowalne do IdW

 

4. Projekty przyłączy i specyfikacje techniczne

 

5. Pomocniczy przedmiar robót

 

6. Regulamin udzielania zamówień.

 

 

 

=========================================================================================

W dniu dzisiejszym (21.10.2015r.) zamieszczamy do pobrania wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w odpowiedzi na zapytania Wykonawców, wraz z powiązanymi plikami:

 

1. 2015-10-21-Wyjasnienia_Tresci_SIWZ_01.pdf

 

2. 2015-10-21-Zestawienie_Nawierzchni.pdf

 

3. 2015-10-21-Brakujace_Profile_i_Opis.zip

 

=========================================================================================

W dniu dzisiejszym (29.10.2015r.) zamieszczamy do pobrania zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym:

 

2015-10-29-Zawiadomienie_Wybor_Najkorzystniejszej_Oferty.PDF

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia