Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi 2015/2016: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi, gm. Wronki

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach ogłasza przetarg nieograniczony, prowadzony na podstawie "Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych" oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny na roboty budowlane pod nazwą:

 

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi, gm. Wronki

 

UWAGA: zmiana terminu składania ofert!

 

Termin wykonania zamówienia: 30.09.2017 r.

 

Termin składania ofert upływa dnia 08.04.2016 r. o godz. 10:00.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Spółki przy ul. Ratuszowej 3 we Wronkach.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2016 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ratuszowej 3 we Wronkach, w sali konferencyjnej.

 

Osoba do kontaktu: Maciej Pospieszny,

tel. +48 67 254 56 55, e-mail: m.pospieszny@pk-wronki.pl

 

Przetarg ten nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

 

Wadium wynosi 50.000 zł i może być wnoszone w pieniądzu bądź innych formach określonych w Instrukcji dla Wykonawców.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest do pobrania poniżej:

 

1. Instrukcja dla Wykonawców

 

2. Wzór umowy.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia.

 

4. Przedmiary pomocnicze.

 

5. Załączniki edytowalne.

 

6. Regulamin udzielania zamówień.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu dzisiejszym (25.03.2016r.) Zamawiający zamieszcza do pobrania wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w odpowiedzi na zapytania Wykonawców, wraz z dokumentami towarzyszącymi.

 

Informujemy jednocześnie o przesunięciu terminu składania ofert na dzień 08 kwietnia 2016r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 10:15.

 

1. Wyjaśnienia treści SIWZ

 

2. Opinia geotechniczna.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu dzisiejszym (01.04.2016r.) Zamawiający zamieszcza do pobrania wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

 

Wyjaśnienia treści SIWZ 02.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu dzisiejszym (04.04.2016r.) Zamawiający zamieszcza do pobrania wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

 

Wyjaśnienia treści SIWZ 03.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu dzisiejszym (25.04.2016r.) Zamawiający zamieszcza do pobrania Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym:

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia