Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Przetargi 2015/2016 » Dostawa energii elektrycznej
A A A

Przetargi 2015/2016: Dostawa energii elektrycznej

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

 

 

Dostawa energii elektrycznej

dla Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. we Wronkach.  

 

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. kwoty 209.000,00 euro.

 

Szczegóły w załącznikach do pobrania poniżej.

 

Energia_SIWZ_doc

Energia_odpowiedzi

Odpowiedzi_cz2

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Wronki, 04.04.2016 r.

Dotyczy: przetargu pn:

„Dostawa energii elektrycznej dla Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. we Wronkach”

Zamawiający przekazuje poniżej wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w odpowiedzi na zapytania Wykonawców wraz z informacjami o zmianach wprowadzonych we „wzorze umowy” oraz informację o zmianie terminu składania ofert.

 

 

1        W związku z rozbieżnością wielkości szacowanego zużycia energii elektrycznej między wielkością podaną w SIWZ (2 917 220 kWh/12 m-cy) a wielkością planowanego zużycia uzyskaną po zsumowaniu pozycji w tabeli w pkt. III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (1 560 382 kWh), zwracamy się z prośbą          o zweryfikowanie powyższego i dokonanie korekty.

Jednocześnie z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert.

Odpowiedź: Zamawiający koryguje omyłki rachunkowe i pisarskie w taki sposób, że wartości planowanego zużycia w tabeli w punkcie III SIWZ dla pozycji numer 6, 25, 26, 29 powinny wynosić:

Poz. 6 – SUW Pożarowo 11 219 kWh

Poz. 25 - Pompownia Popowo II – 8 kWh

Poz. 26 - Pompownia Popowo III – 0 kWh                                                                

Poz. 29 - Przepompownia PP3 – Chojno – 331 kWh

Suma szacowanej wielkości zamówienia nie ulega zmianie.

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Dotyczy: przetargu pn:

„Dostawa energii elektrycznej dla Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. we Wronkach”

Zamawiający przekazuje poniżej wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w odpowiedzi na zapytania Wykonawców wraz z informacjami o zmianach wprowadzonych we „wzorze umowy” oraz informację o zmianie terminu składania ofert.

 

 

1        Do kiedy obowiązuje przedmiotowa umowa?

Odpowiedź: Umowa obowiązuje do 31 maja 2016 roku.

 

2       Jaki jest okres wypowiedzenia ?

Odpowiedź: Okres wypowiedzenia to 30 dni.

 

3       Czy umowa została podpisana w ramach akcji promocyjnej?

Odpowiedź: Umowa nie została podpisana w ramach akcji promocyjnej.

 

4     Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy procedura zmiany sprzedawcy     przeprowadzana będzie po raz pierwszy?

Odpowiedź: Procedura zmiany umowy nie jest przeprowadzana po raz pierwszy.

 

  5      Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada obecnie     rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii?

Odpowiedź: Zamawiający posiada obecnie rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii.

  6   Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;

- opis punktu poboru;

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);

- grupa taryfowa (obecna i nowa);

- moc umowna;

- planowane roczne zużycie energii;

- numer licznika;

- Operator Systemu Dystrybucyjnego;

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;

- numer aktualnie obowiązującej umowy;

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;

- numer ewidencyjny

 - numer PPE

           oraz dokumentów:

-           Pełnomocnictwo,

-           dokument nadania numeru NIP,

-           dokument nadania numeru REGON,

-           KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka

-           dokument potwierdzający umocowania danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Odpowiedź: Zamawiający przekaże wyżej wymienione dokumenty.

 

7      Zwracamy się z prośbą o podanie kto jest Państwa aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej ?

Odpowiedź: Obecnym dostawcą energii elektrycznej jest ENERGO OPERATOR Sp. Z o.o. z siedzibą: ul. Krasickiego 19/1, 02-611 Warszawa.

 

8     Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

 

9   Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy wszystkie punkty poboru Zamawiającego rozliczane w taryfie B, posiadają układy pomiarowo – rozliczeniowe dostosowane do zmiany sprzedawcy? Jeśli nie, to prosimy o określenie przedziału czasowego, w którym nastąpi ich dostosowanie.

Odpowiedź: Wszystkie punkty poboru w taryfie B posiadają układy pomiarowo- rozliczeniowe dostosowane do zmiany sprzedawcy.

 

10     Zwracamy się z prośbą o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej

Odpowiedź: Załączniki SIWZ zostaną umieszczone na stronie ogłoszenia w wersji edytowalnej.

 

11        Czy zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą    korespondencyjną?    

     Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną.

 

12    Czy dla PPE objętych postępowaniem będzie to kolejna czy pierwsza zmiana   sprzedawcy? Jeżeli kolejna to kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej?

     Odpowiedź: Dla obiektów objętych postępowaniem będzie to kolejna zmiana. Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest ENERGO OPERATOR Sp. Z o.o. z siedzibą: ul. Krasickiego 19/1, 02-611 Warszawa.

 

13          Czy obecnie obowiązujące umowy zostały wypowiedziane? Jaki jest termin wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów?

     Odpowiedź: Obecnie obowiązująca umowa jest terminowa i obowiązuje do 31 maja 2016 r. Termin wypowiedzenia to 30 dni.

 

14          Czy Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur szacunkowych korygowanych po otrzymaniu danych od OSD?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie faktur szacunkowych.

 

15          Czy układy pomiarowe dla taryfy B21 są dostosowane do zasad TPA?

Odpowiedź: Układy pomiarowe dla taryfy B21 są dostosowane do zasad TPA.

16          Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE? (miesięczny, dwumiesięczny)

Odpowiedź: Okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE wynosi jeden miesiąc.

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia