Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi 2015/2016: Rozbudowa sieci wodociągowej w miescowości Chojno - magistrala spinająca

   

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach ogłasza przetarg nieograniczony, prowadzony na podstawie "Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych" oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny na roboty budowlane pod nazwą:

 

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Chojno – magistrala spinająca

 

Termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia zawarcia umowy.

 

Termin składania ofert upływa dnia 22.04.2016 r. o godz. 10:00.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Spółki przy ul. Ratuszowej 3 we Wronkach.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2016 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ratuszowej 3 we Wronkach, w sali konferencyjnej.

 

Osoba do kontaktu: Maciej Pospieszny, tel. +48 67 254 56 55, e-mail: m.pospieszny@pk-wronki.pl

 

Przetarg ten nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Wadium wynosi 15.000 zł i może być wnoszone w pieniądzu bądź innych formach określonych w Instrukcji dla Wykonawców.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest do pobrania poniżej:

 

1. Instrukcja dla Wykonawców

 

2. Wzór umowy

 

3. Opis przedmiotu zamówienia

 

4. Pomocniczy przedmiar robót

 

5. Załączniki do IdW edytowalne

 

6. Regulamin udzielania zamówień

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu dzisiejszym (12.05.2016r.) zamieszczamy do pobrania zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym:

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia