nazwa dokumentu: Podstawowe dane

Nazwa:   Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. we Wronkach
Adres:   64-510 Wronki, ul. Ratuszowa 3
Telefony:  

centrala 67 2540 163
sekretariat 67 2540 204

Fax:   (0-67) 2545 650
e-mail:  

sekretariat@pkwronki.pl

Regon:   570524279
NIP:   763 000 36 24
Nr BDO:   000003863
Nr KRS:   0000183866
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy:   37 516 400,00 zł
Konta bankowe:   BS Wronki 72-89610002-0000-0000-0811-0001
PEKAO SA I o W-ki 35 1240 3754 1111 0000 4372 7591

 
informacje wprowadził:Jan Nowierski
informacje wytworzył:Jan Nowierski
data dodania: 4 Marca 2016
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Jan Nowierski / 1 Stycznia 2015