nazwa dokumentu: Władze spółki

 1. Zgromadzenie Wspólników - Burmistrz Miasta i Gminy Wronki
  Struktura własnościowa: spółka jednoosobowa ze 100% udziałem gminy Wronki.
 2. Zarząd:
  • mgr inż. Andrzej Strażyński, Prezes Zarządu
 3. Rada Nadzorcza:
  • Tymoteusz Płonka, Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Piotr Ciepierski, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Krystyna Nowak, Członek Rady Nadzorczej
  • Marcin Kropidłowski, Członek Rady Nadzorczej
  • Edward Jessa, Członek Rady Nadzorczej
 4. Prokurenci:
  • mgr inż. Sylweriusz Nowak
  • mgr Monika Stefaniak
  • mgr Anita Drożyńska

 
informacje wprowadził:Jan Nowierski
informacje wytworzył:Jan Nowierski
data dodania: 7 Października 2014
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Jan Nowierski / 1 Stycznia 2014