nazwa dokumentu: Koncesje i zezwolenia

Zezwolenie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzenie ścieków:

  • decyzja Zarządu MiG Wronki (TI 703-5/2002) z 25.09.2002r.

 

 
informacje wprowadził:Jan Nowierski
informacje wytworzył:Jan Nowierski
data dodania: 31 Lipca 2013
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Jan Nowierski / 1 Stycznia 2013