nazwa dokumentu: 2010: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 84880 - 2010; data zamieszczenia: 25.03.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 71840 - 2010 data 15.03.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach, ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki, woj. wielkopolskie, tel. 067 2540163, fax. 067 2540645.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Ratuszowa 3, 64 - 510 Wronki..
  • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.04.2010 godzina 12:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Ratuszowa 3, 64 - 510 Wronki..

 
informacje wprowadził:Jan Nowierski
data dodania: 18 Maja 2012
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 25 Marca 2010