nazwa dokumentu: 2011: Ogłoszenie o zamówieniu - Kanalizacja

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach zamieszcza do pobrania poniżej ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki - przebudowa, rozbudowa i renowacja kanalizacji ściekowej w lewobrzeżnej części miasta Wronki oraz we wsi Nowa Wieś - etap I, II, III".

Ogłoszenie zostało przekazane w dniu dzisiejszym (21.01.2011r.) Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich celem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie zamieszczona na niniejszej stronie internetowej po opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

-----------------------------------------------------------------------------------

W dniu dzisiejszym (26.01.2011r.), po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, udostępniono poniżej do pobrania opublikowane ogłoszenie oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

01. Instrukcja dla Wykonawców

02. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

03. Specyfikacje techniczne

04.01. Projekt - Branża elektryczna

04.02. Projekt - Branża konstrukcyjna

04.03. Projekt - Branża technologiczna - Część ogólna

04.04. Projekt - Branża technologiczna - Etap I

04.05. Projekt - Branża technologiczna - Etap II

04.06. Projekt - Branża technologiczna - Etap III

04.07. Projekt - Branża technologiczna - Drogi wojewódzkie

04.08. Projekt - Branża technologiczna - Tereny zamknięte PKP

04.09. Przedmiar scalony

04.10. Informacja BIOZ

05. Pozwolenia, uzgodnienia

-----------------------------------------------------------------------------------

W dniu dzisiejszym (08.02.2011r.) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokument znajduje się do pobrania poniżej:

2011-02-08-Wyjasnienia_Tresci_SIWZ_01.pdf

Jednocześnie zamieszczamy do pobrania ujednoliconą treść Instrukcji dla Wykonawców oraz Wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawierające zmiany opublikowane w dniu dzisiejszym i opisane w powyższych wyjaśnieniach treści SIWZ:

2011-02-08-Instrukcja_dla_Wykonawcow_Ze_Zmianami

2011-02-08-Wzor_Umowy_FIDIC_Ze_Zmianami

-----------------------------------------------------------------------------------

W dniu dzisiejszym (10.02.2011r.) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej kolejne wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokument znajduje się do pobrania poniżej:

2011-02-10-Wyjasnienia_Tresci_SIWZ_02.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------

W dniu dzisiejszym (04.03.2011r.) Zamawiający zamieścił na stronie internetowej BIP w dziale "Przetargi" informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.

 
informacje wprowadził:Jan Nowierski
data dodania: 18 Maja 2012
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 21 Stycznia 2011