nazwa dokumentu: Renowacja kanalizacji na os. Borek we Wronkach - odpowiedzi

W odpowiedzi na e-maile z dni 13.06.2013r. i 14.06.2013r. dotyczące pytań do prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą „Renowacja kanalizacji na Os. Borek we Wronkach”, Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach przedstawia w poniższym załączniku PDF (plik ”Renowacja kanalizacji - pyt_odp”)  odpowiedzi na zadane pytania wraz z odpowiedziami.

 
informacje wprowadził:Jan Nowierski
data dodania: 14 Lipca 2014
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 14 Czerwca 2013