nazwa dokumentu: 2013: Opracowanie dokumentacji rozbiórki oczyszczalni ścieków przy ul. Morelowej - rozstrzygnięcie

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach reprezentowane przez Prezesa Zarządu Rafała Zimny informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji rozbiórki oczyszczalni ścieków przy ul. Morelowej we Wronkach, wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego przeprowadzonego zgodnie z regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach zamówień nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych złożono 5 ofert: jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 5 złożoną przez Pracownię Architektoniczną MIĘDZY KRESKAMI Szymon Kałużyński ul. F. Nowowiejskiego 10 / 3 64 – 500 Szamotuły na kwotę 3000,00 zł brutto.

 

W postępowaniu złożonych zostało 5 ofert.

 

Szczegóły w poniższym załączniku.

 
informacje wprowadził:Jan Nowierski
data dodania: 7 Sierpnia 2015
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 30 Października 2013