nazwa dokumentu: 2014: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja głównej stacji uzdatniania wody dla miasta Wronki

Przedsiębiorstwo Komunalna Sp. z o.o. we Wronkach informuje, ze w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawia Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunalna sp. z o.o. we Wronkach zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz .U z 1964r., nr 16, poz. 93 ze zm.) na roboty pn.

„Modernizacja głównej stacji uzdatniania wody dla miasta Wronki”,

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Konsorcjum w składzie:

Lider: METROLOG Sp, z o.o.,

ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków.

Partner: Pracownia Projektowania Wodociągów „WOGA",

ul. Galileusza 1a/40, 60-159 Poznań.

na kwotę 3.423.316,00 zł netto, tj.  4.210.678,68 zł brutto.

 

Szczegóły w poniższych załącznikach

 
informacje wprowadził:Jan Nowierski
data dodania: 7 Sierpnia 2015
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 18 Lutego 2014