nazwa dokumentu: 2014: Przetarg na dostawę energii elektrycznej

OGŁOSZENIE DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE POD NAZWĄ:

Dostawa energii elektrycznej dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we

Wronkach.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Szczegółowe informacje zawarte są w poniższych dokumentach do pobrania.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.03.2014r.


28.03.2014r.
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z o.o. zamieszcza  wyjaśnienia do Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania na dostawę energii elektrycznej.

UWAGA – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Poprawione załączniki (Dokumenty do pobrania):

1) Poprawione Ogłoszenie
2) Poprawiona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
3) Wyjaśnienia do SIWZ
4) Poprawiony załącznik – Formularz Ofertowy.


01.04.2014r.
Wyjaśnienia do SIWZ - w dokumentach do pobrania Wyjaśnienie do SIWZ_2


02.04.2014r.
Wyjaśnienia do SIWZ - w dokumentach do pobrania Wyjaśnienie do SIWZ_3

 
informacje wprowadził:Jan Nowierski
data dodania: 7 Sierpnia 2015
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 24 Marca 2014