nazwa dokumentu: 2014: Zakup auta ciężarowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. z we Wronkach z siedzibą przy ul. Ratuszowej 3, 64-510 Wronki, ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na zakup auta ciężarowego dostawczego do 3,5 t typu doka (skrzyniowiec).
Nazwa zamówienia: „Zakup auta ciężarowego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach”.
Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.08.2014 r.
Uprawnionym do kontaktu ze strony Zamawiającego w sprawach związanych z niniejszym zamówieniem jest Łukasz Prządka, nr telefonu 795 588 630, adres e-mail l.przadka@pk-wronki.pl, fax: 067 2545 650.

Opis przedmiotu zamówienia i wzór umowy w poniższych załącznikach.

 
informacje wprowadził:Jan Nowierski
data dodania: 7 Sierpnia 2015
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 26 Czerwca 2014