nazwa dokumentu: 2014: Zakup auta ciężarowego - unieważnienie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy

ZAMÓWIENIA

KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH

RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

 

Pod nazwą

 

„Zakup auta ciężarowego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach”

 

Z  uwagi na złożenie jednej oferty, przez firmę, Citroen Sygula, ul. Limanowskiego 156, 91-034 Łódź, która nie odpowiada treści ogłoszenia tj. pkt 4, ppkt g i h, zamawiający unieważnia przetarg.

 

 
informacje wprowadził:Jan Nowierski
data dodania: 7 Sierpnia 2015
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 14 Lipca 2014