nazwa dokumentu: 2014: Pełnienie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na usługę nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta i gminy Wronki”.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach zamówień nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Termin składania ofert: do dnia 07.10.2014 roku do godziny 10:00.

Termin wykonania usługi: od podpisania umowy do dnia 30.06.2015 roku.

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych poniżej do pobrania dokumentach.

 
informacje wprowadził:Jan Nowierski
data dodania: 7 Sierpnia 2015
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 1 Października 2014