nazwa dokumentu: 2014: Ogłoszenie o zamówieniu – kredyt długoterminowy

Pozwolenie2

 

2014-10-17
PL-Wronki: Usługi udzielania kredytu
2014-137996

 

Ogłoszenie o zamówieniu – kredyt długoterminowy

 

                 

Nazwa nadana zamówieniu:

 

Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 3 500 000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie wkładu własnego rozszerzonego zakresu Projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki".

 

Dyrektywa 2004/18/WE

Podmiot zamawiający

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach
ul. Ratuszowa 3
64-510 Wronki
Tel.: +48 672540163
Osoba do kontaktów: Anita Drożyńska
E-mail: a.drozynska@pk-wronki.pl
Fax: +48 672545650
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.pk-wronki.pl
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) http://bip.pk-wronki.cil.pl

Szczegóły ogłoszenia w poniższym pliku PDF.

---------------------------------------------------------------------------------

W dniu 27.10.2014r. publikujemy pełną dokumentację SIWZ. Pliki są do pobrania poprzez wybranie z lewego menu przycisku  Nie ma konieczności wypełniania formularza - można skorzystać z linku "proszę kliknąć tutaj".

Lista załączników:

 • KRS.pdf
 • NIP_REGON.pdf
 • Opinia_bieg_rewidenta.pdf
 • RZiS_2012.pdf
 • Raport_z_badania_spr_finansowego_2013.pdf
 • Sprawozd_z_dzialal_Sp_2013.pdf
 • Sprawozdania_fianansowe_2013.pdf
 • Wprowadzenie_do_sprawozd_finans_2013.pdf
 • Wronki-SIWZ_kredyt-16_10_2014-wers-ostateczna.docx
 • Zalacznik_nr_1_SW.zip
 • bilans_2012.pdf
 • umowa_Sp.pdf
 • wycena_nieruchomosci.pdf

---------------------------------------------------------------------------------

Poprawny numer faksu to 67 2545 650

---------------------------------------------------------------------------------

28.10.2014

Podmiana pliku Wronki-SIWZ_kredyt-16 10 2014r. - wersja ostateczna.docx w dokumentach do pobrania.

---------------------------------------------------------------------------------

05.11.2014

W poniższych plikach PDF zamieszczamy dodatkowe dokumenty związane z przetargiem oraz odpowiedzi na pytania.

---------------------------------------------------------------------------------

13.11.2014

W dniu dzisiejszym zamieszczamy do pobrania wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z dodatkowymi dokumentami.

 

Informujemy również o zmianie terminu składania ofert na dzień 01.12.2014r., godz. 12:00 oraz terminu otwarcia ofert na dzień 01.12.2014r. godz. 12:15. W związku z tym zmienia się ogłoszenie o zamówieniu w tym zakresie. Do pobrania zamieszczamy ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

Wszystkie dokumenty związane z dzisiejszym ogłoszeniem dostępne są do pobrania poniżej:

 

2014-11-13-Wyjasnienia_Tresci_SIWZ.zip

 

---------------------------------------------------------------------------------

17.11.2014

W dniu dzisiejszym zamieszczamy do pobrania odpowiedzi na pytania oraz prognozy (poniższe pliki PDF):

---------------------------------------------------------------------------------

19.11.2014

Zamieszczamy do pobrania kolejne dokumenty i odpowiedzi na pytania (poniższe pliki PDF, xlsx):

---------------------------------------------------------------------------------

20.11.2014

Zamieszczamy do pobrania opinię Biegłego Rewidenta (PDF).

---------------------------------------------------------------------------------

24.11.2014

Uwaga!

Zmiana terminu złożenia ofert: 05.12.2014r. godz. 12:00,
zmiana terminu otwarcia ofert: 05.12.2014r. godz. 12:15.

 

Zamieszczamy do pobrania kolejne dokumenty i odpowiedzi na pytania (PDF).

---------------------------------------------------------------------------------

25.11.2014

Zamieszczamy kolejne odpowiedzi na pytania (PDF):

---------------------------------------------------------------------------------

28.11.2014

Zamieszczamy kolejne odpowiedzi na pytania (PDF):

---------------------------------------------------------------------------------

02.12.2014

Do wyliczenia ceny przyjmuje się WIBOR 3M – 2,28 a nie 2,05 jak było podane w formularzu oferty.
W załączeniu nowy formularz.

 
informacje wprowadził:Jan Nowierski
data dodania: 7 Sierpnia 2015
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 17 Października 2014