nazwa dokumentu: Zakup produktów i środków chemicznych

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ
produktów i środków chemicznych niezbędnych w zakresie bieżącego funkcjonowania
Oczyszczalni Ścieków oraz Stacji Uzdatniania Wody

Prowadzanego na podstawie Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o. we Wronkach zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., nr 16, poz. 93  ze zm.)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

  1. tlenku wapnia, wzór chemiczny CaO,LI>
  2. koagulantu do chemicznego oczyszczania ścieków PIX 113,
  3. flokulantu - środka wspomagającego proces odwadniania osadów na wirówce dekantacyjnej Brenntamer KW 3285,
  4. podchlorynu sodowego (chloran(I) sodu,  NaClO).

Opis przedmiotu zamówienia i wzór umowy w poniższych załącznikach.

  1. Wronki - SIWZ - dostawa materiałów chemicznych - 28 01 2015
  2. Wronki - SIWZ na dostawę materiałów i środków chemicznych na oczyszczalnię ścieków - oświadczenie
  3. Wronki - SIWZ na dostawę materiałów i środków chemicznych na oczyszczalnię ścieków-zał1
  4. Wronki - SIWZ na dostawę materiałów i środków chemicznych na oczyszczalnię ścieków-zał2

 
informacje wprowadził:Jan Nowierski
data dodania: 3 Lutego 2015
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 3 Lutego 2015