nazwa dokumentu: Zakup paliwa - wybór oferty

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach reprezentowane przez Prezesa Zarządu Rafała Zimny informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Zakup paliw dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. Z o.o. we Wronkach” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez STACJA PALIW Adam i Michał Muszyńscy 64-510 Wronki, ul. Nowa 16, Stacja Paliw, ul. Mickiewicza. na kwotę  439 320,00 zł netto, tj.  540 363,60 zł brutto.

Szczegóły w załącznikach

 
informacje wprowadził:Jan Nowierski
data dodania: 7 Sierpnia 2015
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 7 Sierpnia 2015