nazwa dokumentu: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów

obrazek

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na usługę pod nazwą:

"Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów powstałych na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wronkach".

UWAGA: zmiana terminu składania ofert!

Termin realizacji zamówienia: od 01.03.2019 r.  do 31.01.2020 r.

Termin składania ofert: 13.02.2019 r. godzina 10:00. 15.02.2019 r. godzina 10:00.

 

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych (ogłoszenie nr 510471-N-2019 z dnia 2019-02-05 r.) oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajdują się do pobrania poniżej.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu dzisiejszym (12.02.2019) zamieszczamy do pobrania poniżej wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w odpowiedzi na zapytania wykonawców, wraz z informacją o zmianach wprowadzonych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ.

Informujemy o zmianie terminu składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert: 15.02.2019 r. godzina 10:00.

Termin otwarcia ofert: 15.02.2019 r. godzina 10:15.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu dzisiejszym (15.02.2019 r.) zamieszczamy do pobrania poniżej informację z otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
informacje wprowadził:Jan Nowierski
informacje wytworzył:Tomasz
data dodania: 5 Lutego 2019
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Tomasz / 5 Lutego 2019