nazwa dokumentu: Leasing operacyjny ciągnika rolniczego oraz zamiatarki

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA ZADANIE POD NAZWĄ:
„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu
fabrycznie nowego ciągnika rolniczego oraz fabrycznie nowej zamiatarki”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Szczegóły w załącznikach.


Uwaga!
Przedłużamy składanie ofert do 19 listopada 2020 roku.


2020.11.12
Na naszej stronie (http://pk-wronki.pl/przetargi/leasing-operacyjny-ciagnika-rolniczego-oraz-zamiatarki.html) publikujemy (w załącznikach) odpowiedzi na pytania oraz inne dokumenty sprawozdawcze.

 
informacje wprowadził:Jan Nowierski
informacje wytworzył:Jan Nowierski
data dodania: 5 Listopada 2020
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Jan Nowierski / 5 Listopada 2020