PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Statystyka
A A A

Statystyka:stronaudziałwejść
.Strona główna11,60%.120350
.Ogłoszenie0,00%.41
.Ogłoszenie o przetargu0,00%.5
.Godziny urzędowania0,53%.5476
.Organizacja Urzędu0,72%.7503
.Jednostki organizacyjne0,64%.6693
.Spółki prawa handlowego0,27%.2762
.Testowy0,00%.5
.Dane1,50%.15586
.Test10,00%.4
.Sdfsdfgds0,00%.5
.Wyszukiwarka0,00%.4
.Informacje podatkowe0,00%.3
.Rejestry i ewidencje0,58%.6054
.Statystyka0,05%.488
.Redakcja0,38%.3988
.Budżet0,00%.13
.Godziny urzędowania0,40%.4128
.Władze spółki0,00%.37
.Struktura własnościowa0,66%.6819
.Statut0,46%.4774
.Koncesje i zezwolenia0,48%.4930
.PK - Wronki0,86%.8977
.Pomoc0,03%.323
.Regulaminy0,98%.10211
.Przyjmowanie interesantów0,18%.1874
.Taryfy0,60%.6249
.Uchwały0,17%.1713
.Zakończone0,00%.13
.Wzory dokumentów0,49%.5110
.Wyszukiwarka0,04%.434
.Aktualne0,00%.31
.Zakończone0,27%.2850
.Aktualne9,64%.100035
.Ceny pozostałych usług1,47%.15302
.Regulaminy0,42%.4407
.Władze spółki0,49%.5107
.Rejestr zmian20,28%.210479
.Dokumenty0,86%.8974
.Pomoc1,18%.12230
.Komunikaty0,34%.3507
.Kierownik prejektu0,13%.1312
.Adresy e-mail0,52%.5365
.Wyniki naboru0,11%.1189
.Nabór na kierownika projektu0,13%.1299
.Sprzedaż spychacza DT-75H0,09%.928
.Remont sieci kanalizacji sanitarnej0,00%.6
.Konkurs na stanowisko Członka Zarządu0,11%.1176
.Taryfy dla wody i ścieków na 2009 rok0,09%.983
.Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu0,16%.1656
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane5,22%.54210
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,09%.893
.Konkurs na stanowisko kierownik ds. wodociągów i kanalizacji0,12%.1296
.Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki0,00%.3
.Uporządkowanie gospodarki ściekowej0,65%.6725
.OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA0,09%.899
.OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA0,35%.3618
.Budowa sieci wodociągowej do wsi Smolnica0,36%.3729
.Wybór najkorzystniejszej oferty0,08%.875
.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane0,09%.968
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,41%.4302
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,09%.984
.Zamówienie na roboty budowlane0,10%.1041
.Zamówienie na roboty budowlane0,46%.4749
.Ogłoszenie o zamówieniu0,10%.1069
.Ogłoszenie o zamówieniu - Inżynier Kontraktu0,53%.5544
.Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanym zamówieniu0,31%.3248
.Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanym zamówieniu0,10%.1078
.Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania o udzielenie Zamówienia publicznego0,44%.4596
.Ogłoszenie o zamówieniu - Oczyszczalnia ścieków0,53%.5497
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Inżynier Kontraktu)0,32%.3334
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - bzp0,33%.3385
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - bzp0,08%.857
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (oczyszczalnia ścieków)0,40%.4143
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (oczyszczalnia ścieków)0,31%.3219
.Taryfy dla wody i ścieków obowiązujące od dnia 1 stycznia 2011 roku0,09%.983
.Ogłoszenie o zamówieniu - Kanalizacja0,40%.4140
.Test 10,00%.5
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Kanalizacja)0,41%.4300
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - projekt "Kanalizacja"0,29%.3006
.Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.0,21%.2229
.Zamówienia na kompleksową obsługę prawną JRP0,35%.3679
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,27%.2755
.Wstępne ogłoszenie informacyjne0,35%.3648
.Ogłoszenie o zamówieniu - Nadzór autorski0,36%.3736
.Informacja o przekazaniu ogłoszenia0,10%.1037
.Informacja o przekazaniu ogłoszenia0,30%.3142
.Ogłoszenie o zamówieniu - Zintegrowany System Informatyczny0,42%.4382
.Ogłoszenie o zamówieniu – kredyt długoterminowy0,32%.3282
.Dostawa artykułów biurowych0,27%.2761
.SIWZ_ZSI_pliki0,04%.397
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa artykułów biurowych0,24%.2534
. Brak0,01%.118
.Zakup paliw dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach0,33%.3417
.2009 rok0,30%.3095
.2010: Roboty budowlane „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki”0,29%.3008
.2008 rok0,26%.2723
.Zakup paliw dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach0,33%.3411
.Zakup paliw dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach0,33%.3408
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zintegrowany System Informatyczny0,27%.2755
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (kredyt długoterminowy)0,24%.2516
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,26%.2660
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Kredyt długoterminowy0,26%.2658
.Przetarg na dostawę energii elektrycznej0,27%.2848
.Wstępne ogłoszenie informacyjne - roboty budowlane0,25%.2625
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (oczyszczalnia ścieków - dokończenie)0,25%.2543
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dokończenie budowy oczyszczalni ścieków0,25%.2630
.Przetarg: Remont ul. Rzecznej i ul. Garncarskiej we Wronkach0,23%.2430
.Pliki0,03%.291
.Ogłoszenie o zamówieniu - Renowacja kanalizacji na Os. Borek we Wronkach0,25%.2550
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont ulicy Rzecznej i Granicznej0,22%.2252
.Renowacja kanalizacji na os. Borek we Wronkach - odpowiedzi0,24%.2491
.Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej0,28%.2915
.Renowacja kanalizacji na os. Borek we Wronkach - wybór oferty0,27%.2793
.Budowa gminnego punktu gromadzenia odpadów we Wronkach0,25%.2553
.Utwardzenie i odwodnienie placu dla zadania pod nazwą budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Wronki0,26%.2747
.Zakup paliw dla PK we Wronkach0,22%.2314
.Przetarg na dostawę wodomierzy wraz z urządzeniami do ich zdalnego odczytu oraz na usługę telekomunikacyjną zapewniającą łączność między tymi urządzeniami a platformą zarządzającą0,23%.2423
.Inżynier kontraktu dla rozszerzonego zakresu projektu0,27%.2786
.Zakup paliw - wyniki przetargu0,24%.2442
.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego "Na dostawę wodomierzy..."0,20%.2098
.Zapytanie ofertowe - Wykonanie projektu rozbiórki oczyszczalni0,26%.2661
.Utwardzenie i odwodnienie placu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - wybór oferty0,21%.2169
.Opracowanie dokumentacji rozbiórki oczyszczalni ścieków przy ul. Morelowej - rozstrzygięcie0,22%.2283
.Inżynier kontraktu dla rozszerzonego zakresu projektu – wyniki0,23%.2361
.Zamówienie na usługę obsługi prawnej Jednostki Realizującej Projekt0,24%.2465
.Przetarg nieograniczony "Modernizacja głównej Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Wronki"0,31%.3214
.Ogłaszenie przetargu na zakup samochodu ciężarowego dostawczego do 3,5 t.0,21%.2160
.Przetarg nieograniczony - wykonanie dokumentacji projektowej podłączeń kanalizacyjnych0,24%.2482
.Zawiadomienie o wyborze najlepszej oferty0,23%.2394
.Wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków na Os. Ogrody we Wronkach0,22%.2309
.Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów i środków chemicznych0,23%.2367
.Przetarg na dostawę energii elektrycznej0,23%.2339
.Dostawa energii - wybór oferty0,22%.2258
.Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej0,24%.2512
.Renowacja kanalizacji na terenie miasta Wronki0,25%.2646
.Zakup auta ciężarowego0,18%.1918
.Zakup auta ciężarowego - unieważnienie0,18%.1818
.Przetarg - wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji0,23%.2414
.Pełnienie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego0,18%.1890
.Zapytanie ofertowe - kalendarze, terminarze, planery0,19%.1934
.Ogłoszenie o zamówieniu – kredyt długoterminowy0,31%.3227
.Kredyt długoterminowy – wybór oferty0,16%.1665
.Opracowanie dokumentacji projektowej i nadzór autorski0,23%.2391
.Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania podłączeń budynków do kanalizacji0,28%.2938
.Zakup produktów i środków chemicznych0,20%.2122
.Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Towarowej, Nowowiejskiej, Waniliowej, Miodowej i Słonecznikowej0,27%.2761
.Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Towarowej, Nowowiejskiej, Waniliowej, Miodowej i Słonecznikowej0,23%.2432
.Rejestr zbiorów danych osobowych0,14%.1446
.Zakup paliw0,17%.1770
.Zakup paliwa - wybór oferty0,16%.1687
.Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - Etap II0,20%.2120
.Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - Etap II - wyniki0,17%.1769
.Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - Etap IIb0,00%.23
.Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - Etap IIb0,20%.2105
.Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności0,20%.2025
.Modernizacja stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi, gm. Wronki0,37%.3792
.Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Wronki0,18%.1900
.Dostawa energii elektrycznej0,17%.1783
.Zakup energii - zawiadomienie o wyborze0,15%.1513
.Rozbudowa sieci wodociągowej w miescowości Chojno - magistrala spinająca0,23%.2362
.Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Szamotulskiej w Nowej Wsi0,22%.2237
.Udzielenie koncesji na wydobycie kopalin0,24%.2508
.Informacja dotycząca ogłoszeń o zamówieniach w ramach projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej0,29%.3041
.2009 rok0,10%.1046
.2009 rok0,10%.1046
.Podstawowe dane0,13%.1302
.Podstawowe dane0,13%.1300
.Podstawowe dane0,13%.1299
.Podstawowe dane0,13%.1299
.Podstawowe dane0,13%.1299
.Podstawowe dane0,13%.1299
.UBEZPIECZENIE MIENIA0,09%.983
.Dokumenty0,02%.194
.Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów0,07%.693
.Odpady - informacja o wyborze oferty0,07%.701
.Rejestr zmian0,00%.3
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,00%.2
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,00%.2
.Rejestr zmian0,00%.1
.Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu0,07%.777
.Przetarg na dzierżawę nieruchomości w Popowie0,02%.207
.Dzierżawa działek w Popowie - rozstrzygnięcie0,02%.203
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,15%.1572
.Rejestr zmian0,15%.1571
.Leasing operacyjny ciągnika rolniczego oraz zamiatarki0,02%.234
.Rejestr zmian0,02%.187
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,14%.1413
.Rejestr zmian0,13%.1401
.Rejestr zmian0,13%.1313
.Rejestr zmian0,13%.1313
.Rejestr zmian0,13%.1313
.Rejestr zmian0,13%.1313
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,09%.984
.Rejestr zmian0,09%.983
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,07%.763
.Rejestr zmian0,07%.762
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,02%.225
.Rejestr zmian0,02%.224
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,04%.384
.Rejestr zmian0,04%.383
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,02%.163
.Rejestr zmian0,02%.162
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,01%.138
.Rejestr zmian0,01%.137
.Bez nazwy0,00%.15


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia