PK - Wronki
Bip - Strona główna

Strona główna

Dane

Informacje

Ogłoszenia »

Prawo lokalne »

Przetargi - aktualne

Przetargi 2015/2016

Przetargi 2014

Przetargi 2013

Przetargi: archiwum

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Statystyka
A A A

Statystyka:stronaudziałwejść
.Strona główna11,58%.121823
.Ogłoszenie0,00%.41
.Ogłoszenie o przetargu0,00%.5
.Godziny urzędowania0,52%.5511
.Organizacja Urzędu0,72%.7536
.Jednostki organizacyjne0,64%.6733
.Spółki prawa handlowego0,26%.2781
.Testowy0,00%.5
.Dane1,49%.15626
.Test10,00%.4
.Sdfsdfgds0,00%.5
.Wyszukiwarka0,00%.4
.Informacje podatkowe0,00%.3
.Rejestry i ewidencje0,58%.6085
.Statystyka0,05%.488
.Redakcja0,38%.3988
.Budżet0,00%.13
.Godziny urzędowania0,40%.4180
.Władze spółki0,00%.37
.Struktura własnościowa0,65%.6881
.Statut0,46%.4814
.Koncesje i zezwolenia0,47%.4960
.PK - Wronki0,87%.9186
.Pomoc0,03%.324
.Regulaminy0,97%.10244
.Przyjmowanie interesantów0,18%.1874
.Taryfy0,60%.6279
.Uchwały0,17%.1751
.Zakończone0,00%.13
.Wzory dokumentów0,49%.5144
.Wyszukiwarka0,04%.434
.Aktualne0,00%.31
.Zakończone0,27%.2850
.Aktualne9,51%.100035
.Ceny pozostałych usług1,45%.15302
.Regulaminy0,42%.4458
.Władze spółki0,49%.5156
.Rejestr zmian20,00%.210479
.Dokumenty0,86%.9008
.Pomoc1,17%.12308
.Komunikaty0,33%.3507
.Kierownik prejektu0,13%.1353
.Adresy e-mail0,52%.5433
.Wyniki naboru0,12%.1229
.Nabór na kierownika projektu0,13%.1339
.Sprzedaż spychacza DT-75H0,09%.979
.Remont sieci kanalizacji sanitarnej0,00%.6
.Konkurs na stanowisko Członka Zarządu0,12%.1223
.Taryfy dla wody i ścieków na 2009 rok0,12%.1241
.Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu0,16%.1698
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane5,16%.54250
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,09%.931
.Konkurs na stanowisko kierownik ds. wodociągów i kanalizacji0,13%.1337
.Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki0,00%.3
.Uporządkowanie gospodarki ściekowej0,65%.6788
.OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA0,09%.941
.OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA0,35%.3659
.Budowa sieci wodociągowej do wsi Smolnica0,36%.3775
.Wybór najkorzystniejszej oferty0,09%.928
.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane0,12%.1227
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,41%.4342
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,10%.1063
.Zamówienie na roboty budowlane0,10%.1089
.Zamówienie na roboty budowlane0,45%.4781
.Ogłoszenie o zamówieniu0,11%.1111
.Ogłoszenie o zamówieniu - Inżynier Kontraktu0,53%.5579
.Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanym zamówieniu0,31%.3279
.Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanym zamówieniu0,11%.1133
.Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania o udzielenie Zamówienia publicznego0,44%.4629
.Ogłoszenie o zamówieniu - Oczyszczalnia ścieków0,53%.5607
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Inżynier Kontraktu)0,32%.3369
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - bzp0,32%.3419
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - bzp0,09%.898
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (oczyszczalnia ścieków)0,40%.4186
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (oczyszczalnia ścieków)0,31%.3250
.Taryfy dla wody i ścieków obowiązujące od dnia 1 stycznia 2011 roku0,10%.1031
.Ogłoszenie o zamówieniu - Kanalizacja0,40%.4171
.Test 10,00%.5
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Kanalizacja)0,41%.4344
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - projekt "Kanalizacja"0,29%.3037
.Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.0,22%.2272
.Zamówienia na kompleksową obsługę prawną JRP0,35%.3712
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,27%.2793
.Wstępne ogłoszenie informacyjne0,35%.3695
.Ogłoszenie o zamówieniu - Nadzór autorski0,36%.3773
.Informacja o przekazaniu ogłoszenia0,10%.1078
.Informacja o przekazaniu ogłoszenia0,30%.3183
.Ogłoszenie o zamówieniu - Zintegrowany System Informatyczny0,42%.4433
.Ogłoszenie o zamówieniu – kredyt długoterminowy0,32%.3330
.Dostawa artykułów biurowych0,27%.2797
.SIWZ_ZSI_pliki0,04%.420
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa artykułów biurowych0,24%.2566
. Brak0,01%.118
.Zakup paliw dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach0,33%.3467
.2009 rok0,30%.3132
.2010: Roboty budowlane „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki”0,29%.3044
.2008 rok0,26%.2755
.Zakup paliw dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach0,33%.3461
.Zakup paliw dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach0,33%.3458
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zintegrowany System Informatyczny0,27%.2790
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (kredyt długoterminowy)0,24%.2554
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,26%.2727
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Kredyt długoterminowy0,26%.2702
.Przetarg na dostawę energii elektrycznej0,28%.2919
.Wstępne ogłoszenie informacyjne - roboty budowlane0,25%.2665
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (oczyszczalnia ścieków - dokończenie)0,25%.2583
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dokończenie budowy oczyszczalni ścieków0,26%.2692
.Przetarg: Remont ul. Rzecznej i ul. Garncarskiej we Wronkach0,23%.2467
.Pliki0,03%.308
.Ogłoszenie o zamówieniu - Renowacja kanalizacji na Os. Borek we Wronkach0,25%.2585
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont ulicy Rzecznej i Granicznej0,22%.2286
.Renowacja kanalizacji na os. Borek we Wronkach - odpowiedzi0,24%.2534
.Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej0,28%.2951
.Renowacja kanalizacji na os. Borek we Wronkach - wybór oferty0,27%.2826
.Budowa gminnego punktu gromadzenia odpadów we Wronkach0,25%.2588
.Utwardzenie i odwodnienie placu dla zadania pod nazwą budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Wronki0,26%.2783
.Zakup paliw dla PK we Wronkach0,22%.2356
.Przetarg na dostawę wodomierzy wraz z urządzeniami do ich zdalnego odczytu oraz na usługę telekomunikacyjną zapewniającą łączność między tymi urządzeniami a platformą zarządzającą0,23%.2459
.Inżynier kontraktu dla rozszerzonego zakresu projektu0,27%.2829
.Zakup paliw - wyniki przetargu0,24%.2574
.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego "Na dostawę wodomierzy..."0,21%.2175
.Zapytanie ofertowe - Wykonanie projektu rozbiórki oczyszczalni0,26%.2696
.Utwardzenie i odwodnienie placu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - wybór oferty0,21%.2202
.Opracowanie dokumentacji rozbiórki oczyszczalni ścieków przy ul. Morelowej - rozstrzygięcie0,22%.2323
.Inżynier kontraktu dla rozszerzonego zakresu projektu – wyniki0,23%.2410
.Zamówienie na usługę obsługi prawnej Jednostki Realizującej Projekt0,24%.2498
.Przetarg nieograniczony "Modernizacja głównej Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Wronki"0,31%.3253
.Ogłaszenie przetargu na zakup samochodu ciężarowego dostawczego do 3,5 t.0,21%.2194
.Przetarg nieograniczony - wykonanie dokumentacji projektowej podłączeń kanalizacyjnych0,24%.2516
.Zawiadomienie o wyborze najlepszej oferty0,23%.2428
.Wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków na Os. Ogrody we Wronkach0,22%.2347
.Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów i środków chemicznych0,23%.2402
.Przetarg na dostawę energii elektrycznej0,23%.2378
.Dostawa energii - wybór oferty0,22%.2287
.Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej0,24%.2546
.Renowacja kanalizacji na terenie miasta Wronki0,26%.2685
.Zakup auta ciężarowego0,19%.1956
.Zakup auta ciężarowego - unieważnienie0,18%.1855
.Przetarg - wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji0,23%.2444
.Pełnienie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego0,18%.1923
.Zapytanie ofertowe - kalendarze, terminarze, planery0,19%.1968
.Ogłoszenie o zamówieniu – kredyt długoterminowy0,31%.3265
.Kredyt długoterminowy – wybór oferty0,16%.1701
.Opracowanie dokumentacji projektowej i nadzór autorski0,23%.2426
.Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania podłączeń budynków do kanalizacji0,28%.2969
.Zakup produktów i środków chemicznych0,21%.2185
.Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Towarowej, Nowowiejskiej, Waniliowej, Miodowej i Słonecznikowej0,27%.2803
.Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Towarowej, Nowowiejskiej, Waniliowej, Miodowej i Słonecznikowej0,24%.2474
.Rejestr zbiorów danych osobowych0,14%.1491
.Zakup paliw0,17%.1804
.Zakup paliwa - wybór oferty0,16%.1725
.Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - Etap II0,21%.2170
.Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - Etap II - wyniki0,17%.1815
.Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - Etap IIb0,00%.23
.Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - Etap IIb0,20%.2137
.Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności0,20%.2062
.Modernizacja stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi, gm. Wronki0,36%.3838
.Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Wronki0,18%.1935
.Dostawa energii elektrycznej0,17%.1837
.Zakup energii - zawiadomienie o wyborze0,15%.1547
.Rozbudowa sieci wodociągowej w miescowości Chojno - magistrala spinająca0,23%.2399
.Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Szamotulskiej w Nowej Wsi0,26%.2742
.Udzielenie koncesji na wydobycie kopalin0,24%.2543
.Informacja dotycząca ogłoszeń o zamówieniach w ramach projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej0,29%.3079
.2009 rok0,10%.1083
.2009 rok0,10%.1083
.Podstawowe dane0,13%.1342
.Podstawowe dane0,13%.1340
.Podstawowe dane0,13%.1339
.Podstawowe dane0,13%.1339
.Podstawowe dane0,13%.1339
.Podstawowe dane0,13%.1339
.UBEZPIECZENIE MIENIA0,10%.1049
.Dokumenty0,02%.197
.Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów0,07%.744
.Odpady - informacja o wyborze oferty0,07%.737
.Rejestr zmian0,00%.3
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,00%.2
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,00%.2
.Rejestr zmian0,00%.1
.Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu0,08%.828
.Przetarg na dzierżawę nieruchomości w Popowie0,02%.240
.Dzierżawa działek w Popowie - rozstrzygnięcie0,03%.266
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,17%.1781
.Rejestr zmian0,17%.1780
.Leasing operacyjny ciągnika rolniczego oraz zamiatarki0,03%.305
.Rejestr zmian0,02%.247
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,15%.1622
.Rejestr zmian0,15%.1610
.Rejestr zmian0,14%.1522
.Rejestr zmian0,14%.1522
.Rejestr zmian0,14%.1522
.Rejestr zmian0,14%.1522
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,11%.1193
.Rejestr zmian0,11%.1192
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,09%.972
.Rejestr zmian0,09%.971
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,02%.256
.Rejestr zmian0,02%.255
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,04%.424
.Rejestr zmian0,04%.423
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,02%.203
.Rejestr zmian0,02%.202
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,02%.179
.Rejestr zmian0,02%.178
.Bez nazwy0,00%.27


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia